Eén van de populairste spellen in een fysiek casino en in de live sectie van online casino’s is Baccarat. Dat is een spel met alle elementen waarnaar je op zoek bent als je een gokje wilt wagen in het casino. Het spel is niet moeilijk, het verloopt snel met veel actie en als speler is er niets wat je verkeerd kunt doen. Kortom, het is een super spannend spel, waardoor je adrenaline flink kan stijgen. Het is echt een aanrader om Baccarat een keertje te proberen. In deze blog word je alvast voorbereid op je eerste spelletje Baccarat met informatie over de spelregels, de verschillende varianten van het spel en de strategieën die je kunt gebruiken.

 

Spelregels

Van Baccarat bestaan ontzettend veel varianten. Die lijken in grote lijnen wel sterk op elkaar, maar als je een nieuwe variant gaat spelen moet je altijd wel even goed opletten wat het verschil is met de versies die je al kent. Verderop in deze blog worden enkele varianten besproken, maar bij deze speluitleg wordt uitgegaan van één van de populairste varianten, Punto Banco. Je kunt dat spel in vrijwel elk online casino spelen, maar ook in veel fysieke casino’s in de hele wereld wordt het aangeboden.

 

Baccarat is een spel dat wordt gespeeld met kaarten. De dealer heeft een centrale rol en als speler hoef je niets anders te doen dan een inzet te plaatsen. De dealer deelt uiteraard de kaarten, maar hij neemt ook de beslissingen en regelt de uitbetalingen. Het draait allemaal om het getal 9 bij Baccarat. Je moet daar met je kaarten zo dicht mogelijk bij in de buurt zien te komen. De score die je kunt behalen wordt berekend door de waarde van de kaarten bij elkaar op te tellen. Dat is wel een dingetje, want sommige kaarten hebben een andere waarde dan bij andere kaartspellen. Daarom zijn die in de volgende tabel op een rij gezet.

 

Kaart Waarde
Aas 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 0
Boer 0
Vrouw 0
Koning 0

 

Bij Baccarat krijgen de speler en de bank elk twee of drie kaarten. In de tabel kun je zien dat het vrij snel gebeurt dat het totaal van twee kaarten meer dan 9 punten is. Je hebt dan niet verloren, maar er worden 10 punten van het totaal afgetrokken. De consequentie is, dat je nooit meer dan 9 punten kunt hebben. Wie bijvoorbeeld twee kaarten heeft met een totaal van 18 punten, heeft bij Baccarat 8 punten.

 

Inzetten

Bij nagenoeg elk spel in het casino is de eerste stap dat er moet worden ingezet. Inzetten kun je bij Baccarat op één van drie mogelijkheden. Dat is Punto, Banco of Egalité. Bij Punto gok je er op dat een bepaalde speler het spel gaat winnen, bij Banco denk je dat de bank gaat winnen, en bij Egalité gok je er op dat de bank en een speler met hun kaarten evenveel punten hebben. Egalité wordt in Engelstalige casino’s een Tie genoemd. Als speler mag je zelf niet de inzet plaatsen. Je zegt tegen de dealer waarop je wilt inzetten en die plaatst de inzet op de tafel.

 

Vier kaarten

Bij Baccarat wordt nagenoeg elke variant gespeeld met een slof kaarten. Dat is een doos met daarin een aantal decks kaarten, meestal 6 of 8 stuks. De slof is volledig gesloten en als speler of dealer kun je daar niet in kijken. De dealer geeft de eerste kaart aan de Punto (speler) en de tweede aan de Banco (bank). Daarna krijgen beiden nog een kaart uit de slof. Bij beiden worden de kaarten open op de tafel gelegd.

 

Score na twee kaarten

Na het delen van de eerste vier kaarten wordt de score bekeken. Als de Banco of de Punto 8 of 9 punten hebben is de spelronde meteen afgelopen, want dat zijn de hoogste scores die je bij Baccarat kunt halen. Er is dus een winnaar en de dealer zal aan hen de winst uitbetalen.

 

Nog een kaart voor de Punto

Als na het delen van de eerste vier kaarten geen van de partijen 8 of 9 punten heeft gaat het spel verder. Daarbij wordt eerst naar de Punto gekeken. Als die 6 of 7 punten heeft met zijn eerste twee kaarten gebeurt er niets. Als de Punto tussen 0 en 5 punten heeft krijgt hij een extra kaart van de dealer.

 

Nog een kaart voor de Banco

Het is afhankelijk wat er is gebeurd bij de Punto of de Banco nog een extra kaart krijgt. Als de Punto geen extra kaart heeft gekregen wordt op basis van dezelfde criteria als bij de Punto aan de Banco een extra kaart gegeven. De Banco krijgt dus geen extra kaart als hij met zijn eerste twee kaarten 6 of 7 punten heeft en wel als hij een score heeft van 0 tot 5 punten.

 

Als de Punto wel een extra kaart heeft gekregen wordt er op een andere manier gehandeld. In de volgende tabel is af te lezen wat er dan gebeurt bij Baccarat.

 

Banco score Handeling Voorwaarde
0, 1, 2 Extra kaart
3 Extra kaart 3e kaart punto is geen 8
4 Extra kaart 3e kaart punto is 2, 3, 4, 5, 6 of 7
5 Extra kaart 3e kaart punto is 4, 5, 6 of 7
6 Extra kaart 3e kaart punto is 6 of 7
7 Geen extra kaart

 

Winnaar bepalen

Na het uitdelen van een derde kaart aan de Punto of de Banco is het spel definitief afgelopen. Het enige wat nog rest is het optellen van de scores van de kaarten. Wie het dichtst bij de 9 zit heeft het spel gewonnen. Als de Punto en de Banco evenveel punten hebben is het een gelijkspel, Tie of Egalité genoemd. Op basis van de score kan er door de dealer worden uitbetaald.

 

Uitbetalen

Het uitbetalen is niet bij elk casino hetzelfde. Sommige casino’s betalen veel meer uit bij bepaalde scores dan andere casino’s. Om toch enige houvast te verstrekken over de effecten van bepaalde scores wordt in het volgende overzicht aangegeven wat de uitbetalingen per score kunnen zijn bij een inzet van € 10. Dit is echter een voorbeeld. In veel gevallen zal een casino andere bedragen uitbetalen.

 

Score: Uitbetaling:
Punto 6, Banco 3 Inzet € 10 op punto: inzet retour plus € 10 winst
Inzet € 10 op banco: geen uitbetaling
Inzet op egalité: geen uitbetaling
Punto 3, banco 8 Inzet € 10 op punto: geen uitbetaling
Inzet € 10 op banco: inzet retour plus € 10 winst
Inzet op egalité: geen uitbetaling
Punto 3, banco 5 Inzet € 10 op punto: geen uitbetaling
Inzet € 10 op banco: inzet retour plus € 5 winst
Inzet op egalité: geen uitbetaling
Punto 7, banco 7 Inzet € 10 op punto: inzet retour
Inzet € 10 op banco: inzet retour
Inzet € 10 op egalité: uitbetaling inzet x 8 = € 80

 

Zoals al is aangegeven hanteert elk casino zijn eigen regels bij het uitbetalen. Er zijn ook casino’s die met een commissie werken van 5 procent. Dat wordt bijgehouden door de dealer. Zodra je als speler stopt met spelen en wil vertrekken, zal de dealer je vragen de commissie te betalen.

 

Je kunt uit deze beschrijving concluderen dat het spelen van Punto Banco heel eenvoudig is. Desondanks is het handig als je de regels doorneemt voordat je het spel in een fysiek of online casino gaat spelen.

 

Voordeel voor het casino

De mate waarin een casino je de kans biedt om te winnen wordt het huisvoordeel genoemd. Dat wordt aangegeven in procenten. Als het huisvoordeel 0 is betaalt het casino de volledige inzet van de spelers uit als winst. Meestal zal het huisvoordeel echter hoger zijn. Het verschil is voor het casino, dat het geld gebruikt om er de dealer en de materialen van te betalen. Als voorbeeld kun je stellen dat een casino, dat met een 5 procent commissie werkt, een huisvoordeel heeft van 1,06 procent bij een inzet op Banco en 1,24 procent bij een inzet op Punto. Bij een inzet op Egalité, met een uitbetaling van 8 keer de inzet, is het huisvoordeel 14,36 procent. Deze getallen zijn slechts een voorbeeld. Het belangrijkste om te onthouden is dat het huisvoordeel bij Baccarat niet uitzonderlijk hoog is. Het is echter wel sterk afhankelijk van de uitbetalingsregels die door het casino worden gehanteerd.

 

Strategie

Als speler heb je bij Baccarat geen enkele invloed op het spel. Het is niet te voorspellen wat de volgende kaart zal zijn die wordt uitgedeeld. Vanwege dat toeval heeft het geen zin om een strategie te bedenken voor Baccarat Punto Banco. Als je zo weinig mogelijk wilt verliezen moet je gewoon inzetten op de Punto. Die inzet kent het laagste huisvoordeel, wat wil zeggen dat je dan de grootste kans hebt om niet te verliezen. Inzetten op Egalité is erg onverstandig als je de kans op verlies zo klein mogelijk wilt houden.

 

Er zijn veel casino’s die bij Punto Banco aanvullende weddenschappen aanbieden. Aanvullende weddenschappen worden ook wel sidebets genoemd. Daarbij zet je, naast de reguliere inzet, in op combinaties van kaarten die worden uitgedeeld. Op zich lijken deze bonussen erg lucratief, omdat je er vaak best veel mee kunt winnen. Maar als je wat verder kijkt dan je neus lang is, zal je zien dat het huisvoordeel bij deze sidebets behoorlijk hoog is. Dat wil zeggen dat de kans dat je wint heel erg klein is. Wie wil voorkomen dat hij veel verliest kan sidebets dus het beste terzijde leggen en er geen gebruik van maken. Dat geldt voor alle varianten van Baccarat.

 

Verschillende versies van Baccarat

Eerder in deze blog is al aangegeven dat de meest gespeelde variant van Baccarat het zojuist beschreven Punto Banco is. Dat wordt zo vaak gespeeld, dat er spelers zijn die Punto Banco ten onrechte Baccarat noemen. Maar ook binnen Punto Banco zijn er zelfs verschillende varianten, zoals in grootte van de speeltafel. In de traditionele versie biedt de tafel plaats aan 14 spelers en wordt er gespeeld voor inzetten van € 100. Bij Punto Banco Mini wordt er gespeeld aan kleinere tafel, met plaats voor maximaal 8 spelers, en een inzet van € 10. De spelregels voor deze versies zijn verder wel identiek.

 

Er bestaan echter ook varianten van Baccarat waarbij er in vergelijking met Punto Banco grote verschillen zijn in de spelregels. Dat zijn onder anderen Baccarat Chemin de fer, Baccarat Banque, Macao en Lightning Baccarat.

 

Chemin de fer

Een variant van Baccarat die uit Frankrijk afkomstig is, is Chemin de fer. Je kunt deze variant over ter wereld spelen in fysieke casino’s en in online casino’s. Het grootste verschil met Punto Banco is, dat de dealer niet automatisch de bank is. Hij is wel degene die de kaarten aan het begin van het spel schudt, maar laat de spelers vervolgens beslissen wie er bank wil zijn. Om dat te bepalen kunnen de spelers een bod uitbrengen en vervolgens krijgt de hoogst biedende speler de bank. Deze speler deelt de kaarten en beslist hoe hoog de inzet zal zijn. Als er toevallig twee spelers zijn die evenveel bieden op de bank, zal de speler die het dichtst bij de croupier zit de bank krijgen.

 

Vervolgens ontstaat er een strijd over de inzet van elke speler. Degene die de bank heeft, heeft al een inzet bepaald en de andere spelers mogen niet hoger inzetten dan dat bedrag. Ze mogen echter wel evenveel inzetten. Als spelers evenveel inzetten als de bank heet dat Banco Suivi. Als meerdere spelers hetzelfde bedrag als de winnaar van de bank willen inzetten ontstaat er een situatie die Banco Seul wordt genoemd. In dat geval kan alleen de speler winnen, die het dichtst bij de winnaar van de bank zit. Bij Chemin de fer is het dus een heel gedoe voordat iedereen zijn inzet heeft geplaatst en het eigenlijke spel van start kan gaan.

 

Ook voor het eigenlijke spel gelden andere regels dan bij Punto Banco. Het meest zichtbaar is, dat de kaarten bij deze Franse variant van Baccarat niet open op de tafel liggen. Een ander groot verschil is dat er een dominante speler wordt benoemd. Deze speler krijgt als eerste zijn kaarten. Zodra degene die de bank heeft en de dominante speler hun kaarten hebben, moeten ze op basis van een aantal regels bepalen hoe het spel verder gaat. Dat kan betekenen dat er nog een extra kaart wordt genomen, maar dat is niet verplicht. Het spel eindigt dan, en de score wordt bepaald.

 

Net zoals het spel zelf, verschilt ook de uitbetaling van Chemin de fer sterk van die van Punto Banco. Daarop wordt hier niet ingegaan, omdat elk casino daar zijn eigen regels voor hanteert. Het belangrijkste om te onthouden is, dat Chemin de fer een grotere rol toekent aan de spelers omdat ze de bank kunnen zijn. Het gevolg is, dat het spel op een andere manier wordt gespeeld en een andere dynamiek heeft. Als je van plan bent om Chemin de fer te spelen is het verstandig om eerst de exacte regels in het casino te bestuderen.

 

Baccarat Banque

Baccarat Banque lijkt in veel opzichten op Baccarat Chemin de fer. Bij deze versie van het spel is de rol van bank ook weer toebedeeld aan een speler. Bij dit spel worden in de eerste beurt niet vier maar zes kaarten gedeeld. De kaarten gaan naar de speler links van de bank, naar de speler rechts van de bank en naar de bank zelf. De overige spelers krijgen geen kaarten, maar spelen mee met de speler die aan hun kant van de bank zit. De bank kan alleen inzetten op zijn eigen kaarten. De spelers links en rechts zetten in op hun eigen kaarten, maar ze mogen ook inzetten op de kaarten van de speler aan de andere zijde van de bank.

 

Baccarat Macao

Een heel eenvoudige variant van Baccarat is Macao. Deze wordt erg veel gespeeld in casino’s in Europa. De bank schuift bij deze versie telkens door naar een andere speler, en de bank speelt tegen alle andere spelers. Elke speler krijgt een kaart uit een slof van twee decks kaarten. Wie een 9 krijgt wint altijd, behalve als de bank ook een 9 heeft. Bij een 9 wordt drie keer de inzet uitbetaald, bij een 8 twee keer en bij een 7 één keer. Bij Baccarat Macao kunnen spelers om een tweede kaart vragen.

 

Lightning Baccarat

Een variant van Baccarat die alleen in een online casino gespeeld kan worden is Lightning Baccarat. Dat is een spel dat bijna identiek is aan Punto Banco, maar er is een toevoeging om het spel spannender te maken. Dat gebeurt met een speciaal scorebord, waarop voorafgaand aan elke keer delen van de kaarten vijf zogeheten Lightning Cards komen te staan. Deze kaarten bieden kans op een extreem hoge winst. De waarde van de Lightning Cards wordt bepaald aan de hand van een vermenigvuldigingsfactor met een waarde tussen 2 en 8. Als je het spel wint met zo’n kaart, is de vermenigvuldigingsfactor bepalend voor het aantal keren waarop je inzet wordt uitbetaald.

 

In theorie bestaat een Egalité uit maximaal zes Lightning kaarten. Dat betekent dat je zes keer een vermenigvuldigingsfactor van maximaal 8 kunt toepassen en dat je inzet vermenigvuldigd wordt met 8 tot de 6e macht, wat meer dan een kwart miljoen is. Bij een inzet van € 100 zou je € 25 miljoen winnen. Om dat te voorkomen wordt een limiet gesteld van € 500.000 in de meeste online casino’s. Als je Lightning Baccarat gaat spelen wordt er altijd gewerkt met een toeslag van 20 procent van je inzet.

 

Baccarat voor de elite

Aan Baccarat heeft lang het imago gekleefd van een elitespel. Dat komt doordat het spel vroeger vooral door de zeer rijken werd gespeeld. Die vonden het spannend om met hoge inzetten de andere spelers te overbieden. Het gevolg was, dat het spel vooral populair was onder een klein groepje mensen, want alleen die konden het zich veroorloven om het spel te spelen. Voor toeschouwers was het spel destijds moeilijk te volgen. Enerzijds doordat er maar weinig mensen waren die de regels kenden. Anderzijds doordat de inzetten in het midden van de tafel werden bewaard, om op een later moment te worden uitbetaald.

 

De variant Punto Banco heeft een einde gemaakt aan het elitaire imago. Het was ineens niet meer nodig om de regels te kennen, want die werden door de croupier toegepast. Wat ook een grote rol heeft gespeeld is het gevoel van solidariteit, dat spelers tegen de bank konden spelen. Met name in Macau is dat de reden waarom het spel in alle casino’s heel veel wordt gespeeld. Er zijn daar zelfs casino’s waar je alleen maar Punto Banco kunt spelen. Het spel is echter ook in de rest van de wereld erg geliefd onder spelers, die graag een leuke en spannende avond willen hebben.

 

Bijgeloof

Dat Punto Banco in Macau erg populair is, heeft ook te maken met het bijgeloof dat daar onder de bevolking heerst. Er wordt bijvoorbeeld in de kaarten geblazen om geluk af te dwingen. Het spel wordt zo intens beleefd, dat spelers de kaarten soms helemaal fijn knijpen van de spanning. Het komt ook vaak voor dat spelers de kaarten verscheuren als ze hun inzet kwijtraken, en dat ze de verscheurde kaarten in propjes naar de croupier gooien. Vanwege die reden wordt Baccarat in de casino’s in Macau altijd gespeeld met kaarten die maar één keer kunnen worden gebruikt.

 

Het bijgeloof heeft er ook toe geleid dat spelers van de ene naar de andere tafel mogen lopen om trends in het spel te ontdekken. Normaal gesproken mag dat niet in casino’s. Maar in Macau zijn er zelfs displays bij de tafels te vinden, waarop je kunt zien of de Punto of de Banco in de afgelopen periode veel heeft gewonnen. Veel spelers passen daar hun inzet op aan. Er zijn ook spelers die graag meespelen met succesvolle spelers. Het bijgeloof is in andere delen van de wereld minder belangrijk. Desondanks worden ook in de casino’s in Las Vegas af en toe wel kaarten verfrommeld door spelers die Punto Banco Baccarat spelen.

 

Veelgestelde vragen

 

Is er verschil tussen Punto Banco en Baccarat?

Punto Banco is één van de varianten van Baccarat. De naam Baccarat is een verzamelnaam van een grote groep spellen, waar ook Chemin de fer, Macao en Baccarat Banking onder vallen. Punto Banco is echter zo populair, dat veel spelers dat spel betitelen als Baccarat. Strikt genomen is dat niet juist.

 

Hoe kun je bij Baccarat de score bepalen?

Net zoals bij andere kaartspellen is de score van een spelletje te bepalen door het puntenaantal van de kaarten op te tellen. Bij Baccarat hebben de kaarten echter een andere waarde dan bij de meeste andere kaartspellen, en dat maakt het soms een beetje ingewikkeld. Bij Baccarat zijn kaarten met een plaatje niets waard. De aas is 1 punt en de overige kaarten zijn evenveel waard als het getal wat er op de kaart staat. Je kunt bij Baccarat niet meer dan 9 punten halen. Als dat toch gebeurt, worden er automatisch 10 punten van de score afgetrokken. De winnaar is degene die 9 punten haalt, of daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt.

 

Welke regels moet je kennen bij Baccarat?

Als je de variant Punto Banco van Baccarat speelt hoef je geen enkele regel te kennen. Het spel staat onder leiding van een croupier, die alle handelingen verricht en alle beslissingen voor je neemt. Het enige wat je als speler moet doen is inzetten op Punto, Banco of Egalité, ofwel de speler, de bank of een gelijkspel. Als je de winnende speler goed hebt krijg je twee keer de hoogte van de inzet terug. Bij Egalité krijg je je inzet acht keer uitbetaald. De kans daarop is erg klein.

 

Waarom staat Baccarat bekend als elitespel?

Baccarat was van oorsprong een spel, waarbij de bank in handen was van een speler. Er werd om hoge inzetten gespeeld en als je aan het spel wilde meedoen moest je, als je de bank had, financieel draagkrachtig genoeg zijn om die winsten uit te betalen. Het spel was daarom alleen toegankelijk voor rijke mensen. Het was bovendien, vanwege de ingewikkelde regels, niet gemakkelijk te volgen voor het publiek. Na de uitvinding van de vereenvoudigde variant Punto Banco verdween het elitaire imago. Het spel werd toegankelijk voor gewone mensen en is langzamerhand bij het grote publiek populair geworden.

Top 3 live casino’s

Hieronder vind je de top 3 van online live casino’s waar je ook als Nederlandse speler gewoon kunt spelen..

Online CasinoReviewsBonusVisit
Casino777

Casino777

€ 250,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER

LiveScoreBet

€250,- FREE BETS

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
logo Kansino Batavia

Kansino (Batavia)

Bonusinfo volgt

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
ComeOn Casino

ComeOn Casino

tot €100,- + 100 gratis spins!


Review

SPEEL HIER
Jacks Casino

Jack's Casino

€ 100,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER
Circus Casino

Circus Casino

€ 250,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER
TOTO

TOTO

50 gratis spins

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
TOTO

TOTO

50 gratis spins

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
logo Bet365

Bet365 Casino

Check hier jouw deal!SPEEL HIER
logo Betcity

Betcity Casino

100% bonus tot €200,-

Review

SPEEL HIER