Bingo behoort tot de oudste spelletjes, die door grote groepen mensen samen worden gespeeld. Het wordt in Nederland dagelijks op allerlei plekken in de samenleving georganiseerd. In buurthuizen, bij sportclubs, bij bejaardenhuizen en ook in online casino’s. Het leukst is het nog altijd als het spel onder leiding staat van een bingomaster, die de balletjes met getallen uit een bingomolen haalt en ze één voor één opleest. Bingo wordt gespeeld in meerdere varianten, maar het komt er vooral op aan dat je als speler goed oplet. Want als je ten onrechte een Bingo claimt is dat vervelend. In deze blog lees je alles over de spelregels en de andere wetenswaardigheden van dit spel.

Spelregels

Bingo is zo’n beetje het meest eenvoudige gezelschapsspel dat je kunt spelen. Het is een kwestie van getallen op je bingokaart markeren zodra die getallen door de bingomaster worden opgenoemd. Als alle getallen op de kaart opgenoemd zijn, sta je op en roept ‘BINGO’. De bingomaster controleert dan of je geen fouten hebt gemaakt. Als alles goed is ben je de winnaar van het spel en heb je een prijs gewonnen.

Waarmee wordt Bingo gespeeld?

Voor het spelen van Bingo heb je een aantal dingen nodig. Ten eerste een ruimte met tafels en stoelen om de deelnemers een plekje te geven. Daarnaast heb je bingokaarten nodig en een bingomolen met genummerde balletjes of een computer met een programma om getallen willekeurig te trekken. Daarnaast zijn markeerstiften of fiches handig, zodat de deelnemers bij kunnen houden welke getallen al zijn opgenoemd. Tenslotte heb je een spelleider nodig, de zogenaamde bingomaster. Als je meer publiek wilt trekken is het verstandig om een paar leuke prijzen ter beschikking te laten stellen.

De Bingo kaart

Het belangrijkste onderdeel van het bingospel is de bingokaart. Dat is een kaart met vakjes, waar getallen in staan. Elke deelnemer aan het spel heeft een eigen kaart, waar andere getallen in de vakjes staan dan op de kaart van de andere deelnemers. Er zijn twee varianten van Bingo, die verschillen in het aantal getallen waarmee wordt gespeeld. De ene variant heeft 75 getallen en de andere 90 getallen. Elke variant heeft een eigen bingokaart.

Als Bingo wordt gespeeld met 75 getallen staan er 24 vakjes op de bingokaart. Boven de kolommen staan de letters B I N G O. De kaart is vierkant en het middelste vakje op de kaart is leeg. In de andere vakjes staan getallen.

De variant van Bingo die met 90 getallen wordt gespeeld heeft een rechthoekige bingokaart. De kaart bestaat uit negen kolommen en drie rijen. In vijf van de negen vakjes van elke rij staat een getal. De andere vakjes zijn leeg. In totaal staan er dus 15 getallen op een bingokaart voor de variant met 90 getallen.

Bingokaarten zijn op allerlei manieren verkrijgbaar, als wegwerpkaart en in een vorm waarbij de kaart vaker kan worden gebruikt. Wie dat leuk vindt kan zelf bingokaarten maken, maar dat is wel een flinke klus. Op internet zijn talloze voorbeelden te vinden. Je kunt op internet ook kant-en-klare bingokaarten vinden, die je zelf kunt uitprinten. Verreweg het gemakkelijkst is het echter om in een spelletjeswinkel een bingoblok te kopen. Daar kun je telkens een bingokaart afscheuren. Dan weet je zeker dat er nooit een dubbele kaart is. Bij online Bingo heb je geen kaart nodig, want die verschijnt op het beeldscherm.

De Bingomolen

Om de getallen in een willekeurige volgorde te trekken bij Bingo zijn verschillende methoden beschikbaar. De oudste, en vaak ook de leukste methode, is de bingomolen. Dat is een bol van metaaldraad of kunststof die doorzichtig is. In de bol komen balletjes met alle getallen uit het bingospel. Doordat de bingomaster de bol met een handgreep ronddraait kan er door middel van een speciaal mechaniekje telkens één bal uit de molen worden gehaald. Het getal op het balletje wordt omgeroepen of via een display getoond. Daarna wordt het balletje op een controlepaneel gelegd, zodat later altijd kan worden gecheckt welke nummers al uit het spel zijn.

Ondanks dat de bingomolen onlosmakelijk met Bingo verbonden is, wordt tegenwoordig steeds vaker gekozen voor een moderne versie van dat apparaat. Dat is een computer met een stukje software, waarmee de getallen willekeurig worden gegenereerd. Als er op een knop wordt gedrukt verschijnen de getallen één voor één op een display, zodat iedere speler kan controleren of het getal op zijn kaart staat. De bingomaster bedient de knop om de getallen op het display te laten verschijnen.

De Bingomaster

Bingo wordt geleid door een bingomaster. Dat is iemand die het leuk vindt om als een spelleider voor een groep mensen te staan en het verloop van het spel te controleren. De bingomaster heeft verschillende taken. Hij legt eerst de spelregels uit aan de spelers voor wie dat nodig is. Daarna heeft hij de leiding over het trekken van de getallen. Als iemand zegt dat hij een Bingo heeft moet de bingomaster controleren of dat klopt. En tenslotte is hij ook degene die de prijzen aan de winnaars mag uitdelen.

Het hangt vaak van de kwaliteiten van de bingomaster af of een bingoavond succesvol verloopt. Het is een voordeel als de bingomaster een duidelijke stem heeft. Het is ook prettig als hij zich gedraagt als een echte showmaster, die zijn best doet om het publiek te vermaken.

Varianten van Bingo

Eerder in deze blog is al vermeld dat er twee versies van Bingo bestaan: met 75 en met 90 getallen. Maar dat zijn niet de enige variaties die er mogelijk zijn.

Bingo met 75 getallen

De bingo variant die vrijwel altijd wordt gespeeld in Nederland is de versie met 75 getallen. Aan het begin van het spel worden de 75 ballen met alle getallen in de bingomolen gedaan. Er wordt iedere keer één bal met een getal getrokken en de spelers moeten dan controleren of dat getal op hun bingokaart staat. Om dat snel te kunnen doen hebben de getallen vaste plekken op de bingokaart. In het volgende overzicht kun je zien waar de getallen te vinden zijn. De letters die in het overzicht staan zijn boven de kolommen te vinden.

Letter Getallen tussen
B 1 – 15
I 16 – 30
N 31 – 45
G 46 – 60
O 61 – 75

Bingo met 90 ballen

De bingo variant met 90 ballen staat in Nederland ook wel bekend als kienen. Deze versie van Bingo is vooral heel erg populair in Engeland. Qua spelverloop zijn er grote overeenkomsten met de 75 getallen versie, maar er zijn ook enkele verschillen. Het belangrijkste verschil is de manier waarop de bingokaart er uitziet. Eerder in deze blog kon je al lezen dat de kaart rechthoekig is, met 27 vakjes, waarvan er slechts 15 gevuld zijn met een getal. De getallen zijn als volgt verdeeld over de bingokaart.

Kolom Getallen
1 1 – 9 (of 10)
2 10 (of 11) – 19 (of 20)
3 20 (of 21) – 29 (of 30)
4 30 (of 31) – 39 (of 40)
5 40 (of 41) – 49 (of 50)
6 50 (of 51) – 59 (of 60)
7 60 (of 61) – 69 (of 70)
8 70 (of 71) – 79 (of 80)
9 80 (of 81) – 90

Spelverloop

Je hoeft voor het spelen van Bingo geen bijzondere vaardigheden te hebben, maar het helpt als je je goed kunt concentreren. De 75 of 90 getallen in het spel staan lang niet allemaal op de bingokaart. Als er een getal wordt getrokken dat wel op je kaart staat, moet je dat markeren. Dat kan met een stift, door een fiche op dat getal te leggen of door het getal met een stempel te markeren. Als je werkt met wegwerpkaarten is een stift of stempel het handigst, maar als je herbruikbare kaarten gebruikt kun je voor het markeren van de getallen fiches gebruiken. Bij het spelen van Bingo in een online casino hoef je geen getallen te markeren. Die verdwijnen vanzelf van de bingokaart.

Als je met een grote groep mensen in een zaaltje Bingo zit te spelen, is het gemakkelijk om soms even afgeleid te raken. Daardoor kun je een getal missen, dat is omgeroepen. Het is mogelijk om tijdens het spel te controleren of je een getal hebt gemist. Als er met een bingomolen met echte balletjes wordt gewerkt zijn de getrokken getallen te vinden op een overzichtskaart. Als er met een display wordt gewerkt zijn alle getrokken getallen altijd goed te zien. De overzichtskaart of het display worden bij een Bingo ook door de bingomaster gebruikt om te controleren of de juiste getallen zijn gemarkeerd.

Wanneer win je Bingo?

Een bingospel kan op meerdere manieren worden gewonnen. Vooral bij de versie met 75 getallen is het aantal mogelijkheden groot. Je kunt winnen met één of meer horizontale rijen, met één of meer verticale rijen, met een diagonaal en met een volle kaart. Het is belangrijk dat je als speler weet voor welke manier er wordt gespeeld. Als het goed is legt de bingomaster aan het begin van ieder spelletje uit waarvoor zal worden gespeeld.

Snelheid speelt vooral een rol als het spel al is gevorderd en als er wordt gespeeld om een volle kaart. Het komt regelmatig voor dat twee spelers op hetzelfde moment een volle kaart hebben. In dat geval wint degene die het eerst BINGO roept. Het is aan de bingomaster om in geval van twijfel te beslissen wie het eerste was.

Controle bingokaart

Bingo is een spel waarbij concentratie een grote rol speelt. Een speler die zijn aandacht er even niet helemaal bij heeft kan zomaar een verkeerd getal wegstrepen. Om te voorkomen dat door zo’n foutje een verkeerde speler er met de winst vandoor gaat, controleert de bingomaster altijd of de juiste getallen van de kaart zijn weggestreept. Als dat niet zo is heet dit een valse bingo. Als dit gebeurt mag de speler die de valse bingo heeft niet meer meespelen. Het spel gaat dan verder voor de andere spelers.

Voor spelers is het een vernedering als ze een valse bingo hebben. Vaak moeten ze naar voren komen om de kaart te laten controleren. Als dan blijkt dat er een fout is gemaakt gaat hij af voor de hele zaal. Dat wordt vaak erger gevonden dan dat zij niet meer mee mogen spelen. Desondanks wordt er soms nog een aanvullende straf uitgedeeld bij een valse bingo.

Online spelers kunnen geen valse bingo krijgen. De computer houdt precies bij welke getallen zijn getrokken en verwijdert die automatisch van het scherm. Bij online Bingo is het dus niet zo belangrijk dat je tijdens het spelen van het spel goed geconcentreerd blijft.

De prijzen bij Bingo

Als er een Bingo wordt georganiseerd in een buurthuis, een bejaardentehuis of op een camping bestaan de prijzen vaak uit aardigheidjes. Het gaat vooral om de gezelligheid van het spel en voor de bingokaarten hoeft niet te worden betaald. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator of door bedrijven die bij het spel betrokken zijn. Voorbeelden van prijzen zijn dingen voor in het huishouden of vleespakketten. Meestal is de prijs voor een volle rij op de speelkaart kleiner dan voor een volle Bingokaart.

Spelers die veel serieuzer omgaan met Bingo en het echt als een gokspel zien, spelen niet voor cadeautjes. Zij spelen voor geld. Het grootste verschil met de Bingo’s in de buurthuizen is, dat er voor de bingokaart moet worden betaald. Het geld dat voor de kaarten wordt neergeteld wordt in een pot gedaan, waaruit het prijzengeld wordt gehaald. Hoe meer er voor een bingokaart betaald moet worden, des te groter zijn de prijzen die je ermee kunt winnen. Dat is ook de manier waarop online Bingo wordt gespeeld. Als speler kies je voor een spel met een bingokaart, die qua aanschaf past bij de inzet waarvoor je wilt spelen.

Deelnemen aan Bingo

Als je voor de gezelligheid wilt meedoen aan een Bingo in een buurthuis of op een camping is dat bijna altijd gratis. Als je binnenkomt krijg je van de organisatie één of meer bingokaarten. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator of een sponsor. Voor Bingo’s waarbij om geldprijzen wordt gespeeld moet je je vooraf aanmelden. De bingokaarten zijn niet gratis. Het geld dat hiermee door de organisatie wordt opgehaald is bedoeld om de Bingo te organiseren en om de prijzen te betalen.

Bingo wordt ook in casino’s gespeeld. Daarvoor zijn speciale ruimtes ingericht. Als je wilt meedoen aan een spelletje Bingo kun je bij de ingang van de zaal een bingokaart kopen. Het is niet mogelijk om deze zaaltjes als toeschouwer te betreden. In casino’s waar geen bingo in een zaaltje wordt georganiseerd, kun je het spel spelen op een speelautomaat.

In een online casino kun je alleen Bingo spelen als je als speler bij het casino bent aangemeld. Dat betekent dat je een account moet aanmaken en geld op je account moet zetten. Je kunt een automaat uitzoeken en met het geld op je account één of meerdere bingokaarten kopen. Pas daarna kun je beginnen met spelen.

Wat kost het om Bingo te spelen?

Als speler heb je veel keus wat betreft de prijs van het spelen van een spelletje Bingo. Wie mee wil doen aan een gezellige buurtbingo hoeft meestal niet te betalen voor de bingokaart. Maar als je voor serieuze prijzen wilt spelen kost een bingokaart wel geld. Hoeveel, dat hangt af van de organisator. Als die voor grote geldprijzen of grote cadeaus wil laten spelen, zal de bingokaart erg duur zijn, want de prijzen moeten uit de inkomsten van de bingokaarten worden bekostigd.

Bij een online bingo kun je zoveel inzetten als je zelf wilt. Elk online casino heeft een overzicht waarin je de prijzen van de bingokaarten kunt zien. Als je een duurdere kaart koopt speel je voor grotere prijzen en met een goedkopere kaart kun je minder winnen. De kostprijs van online bingokaarten lopen van € 0,05 tot enkele euro’s.

Online Bingo

In de afgelopen decennia heeft het spelen van spellen in een online casino een grote vlucht genomen. Het is de verwachting dat dit in 2021 nog verder zal toenemen in Nederland, omdat de online gokmarkt open gaat voor commerciële bedrijven. Online Bingo heeft als grote voordeel dat je het gewoon thuis kunt spelen. Het enige wat je nodig hebt is een computer, tablet of smartphone met een werkende internetverbinding en saldo op je bankrekening. Om online Bingo te spelen meld je je aan bij een online casino, je zet geld op je account, je kiest een spel uit een je kunt spelen. Het geld dat met online Bingo wordt gewonnen wordt direct op je account gezet. Dat is terug te storten naar je bankrekening.

Het spelen van online Bingo verschilt aanzienlijk van het spelen van Bingo in een zaaltje. Bij online Bingo kun je gemakkelijk met meerdere bingokaarten tegelijk spelen. Tijdens het spel hoef je niets te doen. Het programma trekt de getallen en streept ze automatisch weg van je bingokaarten. Wanneer er een Bingo is wordt dat automatisch gemeld. Je ziet ook meteen hoe groot de prijs is die je daarmee hebt gewonnen. Sommige spelers vinden het online spelen minder spannend dan in een zaaltje, mede vanwege de onderlinge competitie.

Bingo zelf organiseren

Het organiseren van een Bingo is niet moeilijk, maar je moet wel opletten dat je je aan de regels voor gokken houdt. Wie voor familie of vrienden in een besloten omgeving een Bingo organiseert heeft alleen een bingomolen met ballen en bingokaarten nodig. Maar als je een gezellige Bingo organiseert in een buurthuis of op een camping, die openbaar toegankelijk is, is er wel sprake van vergunningen.

Om zo’n Bingo te mogen organiseren moet dat onder de paraplu van een vereniging worden gedaan, die minstens drie jaar bestaat. Het primaire doel van de vereniging mag niet het organiseren van kansspelen zijn. Als je met een sportvereniging dus een Bingo wilt organiseren is dat geen probleem. Je moet de Bingo echter wel twee weken van tevoren aanmelden bij de gemeente. Er mag ook niet om al te hoge prijzen worden gespeeld. De hoogste prijs die je kunt winnen met één potje Bingo moet lager zijn dan € 400. Het totale bedrag aan prijzen dat op zo’n avond wordt weggegeven mag niet hoger zijn dan € 1.500.

Tips

Bingo valt onder de kansspelen. Als speler heb je geen enkele invloed op het volgende getal, dat wordt getrokken. Dat is prettig, want dan hoef je je daar niet druk over te maken. Het heeft ook geen enkele zin om een strategie te bedenken om het spelen van Bingo meer lucratief te maken. Toch zijn er wel tips waarmee je het resultaat van het spelen van Bingo kunt verbeteren. Als je die ter harte neemt kun je meer en hogere prijzen winnen.

Hoeveel spelers doen er mee?

Het aantal spelers is van invloed op de kans om te winnen en op de hoogte van de prijzen. Bij een groot aantal spelers is de kans kleiner dat je als eerste een Bingo hebt. Doordat veel spelers bingokaarten kopen, is de prijzenpot goed gevuld. Als het lukt om een Bingo te halen heb je meteen een grote prijs te pakken. Wie graag wil winnen en de hoogte van de prijzen minder belangrijk vindt, zal meer plezier hebben in een klein groepje spelers. Wie liever hoge prijzen wil winnen kan beter deelnemen aan een Bingo met een grote groep spelers.

Gebruik meer bingokaarten

Als beginnende speler is het goed om voorzichtig te starten met één bingokaart. Dan kun je leren hoe het spel verloopt, hoe de andere spelers spelen en waar je op moet letten. Als je een beetje handig bent geworden in het wegstrepen van de getallen op je bingokaart, is het leuk om met meerdere kaarten tegelijk te gaan spelen. De kans om te winnen wordt dan groter, maar dat brengt ook risico met zich mee. Want als je met te veel kaarten meespeelt kan het trekken van de getallen zo snel gaan, dat je achter gaat lopen bij het wegstrepen. Dan kun je te laat zijn met het melden van een Bingo, en gaat de prijs aan je neus voorbij.

Bij een online Bingo hoef je de getallen zelf niet weg te strepen. Het enige dat je daar als speler moet doen is het kopen van kaarten. De computer doet de rest. In een online Bingo kun je dus met net zoveel kaarten meespelen als je zelf wilt. Om het een beetje spannend te houden zal de computer de kaart die er het beste voorstaat bovenaan zetten.

Ken de regels

Bingo kan volgens verschillende regels worden gespeeld. Soms wordt er om horizontale of verticale rijen gespeeld en daarna om de volle kaart. Maar er zijn ook Bingo’s waarbij diagonale meetellen en Bingo’s waarbij alleen om een volle kaart wordt gespeeld. Om te voorkomen dat je een valse Bingo meldt moet je vooraf informeren naar de regels van het spel. Dat kan bij de bingomaster.

Stel grenzen aan je budget

Als je meedoet aan een gokspel is er altijd het risico op het ontstaan van een gokverslaving. Als je in een buurthuis speelt, waar de bingokaarten gratis zijn, is die kans erg klein, maar als je betaalt voor de bingokaarten ligt dat gevaar altijd op de loer. Om te voorkomen dat je te veel geld uitgeeft aan bingokaarten is het goed om vooraf met jezelf af te spreken hoeveel geld je wilt uitgeven. Als die limiet is bereikt moet je ook echt stoppen. Op die manier is te voorkomen dat je door het gokken in de problemen komt.

Speel niet te lang

Vooral in een online casino is de verleiding groot om voor hele lage bedragen lange tijd Bingo te spelen. Ondanks dat Bingo een onschuldig spelletje is, kan dat toch tot problemen lijden. Want het blijft een gokspel en dat kan een verslaving worden, met grote financiële gevolgen. Houd jezelf daarom in de hand en stel limieten aan de speeltijd in het online casino. Wen je ook aan om te stoppen als je bij het spelen weinig succes hebt, want dat kan grote frustraties tot gevolg hebben. Als het niet lukt om te winnen kun je beter op een later moment terug komen.

Veelgestelde vragen

Wat is Bingo?

Bingo is een kansspel, waarbij getallen worden weggestreept van een kaart. De getallen worden willekeurig getrokken met behulp van een computer of een bingomolen. Het spel staat onder leiding van een bingomaster. Degene die als eerste alle getallen in een rij, kolom of de volledige kaart heeft weggestreept heeft het spel gewonnen. Bingo kan worden gespeeld met 75 en met 90 getallen. De versie met 75 getallen is in Nederland populair.

Waarin verschilt Bingo met 75 en 90 getallen?

Het belangrijkste en meest zichtbare verschil tussen Bingo met 75 en 90 getallen is de vorm van de bingokaart. Een bingokaart voor Bingo met 75 getallen is vierkant, met ruimte voor 24 getallen. Een bingokaart voor Bingo met 90 getallen is langwerpig, met ruimte voor 15 getallen.

Wanneer is er sprake van een Bingo?

Bij Bingo worden getallen in willekeurige volgorde getrokken. Als deze getallen op jouw bingokaart staan, worden ze gemarkeerd met een stift. Als alle getallen in een kolom, rij, of de volledige kaart zijn weggestreept heb je een Bingo. Je moet dan hard BINGO roepen. Als je de eerste bent van alle spelers met een Bingo heb je een prijs gewonnen.

Wat is een valse Bingo?

Bij een valse Bingo heb je getallen weggestreept op de bingokaart die niet zijn opgenoemd. Daardoor kun je de kaart vol hebben en BINGO roepen. Tijdens de controle van de bingokaart door de bingomaster zal zo’n fout aan het licht komen. Je mag die spelronde niet meer meespelen en je bingokaart wordt ingenomen. Het spel gaat dan voor de andere deelnemers verder, totdat één van hen een echte Bingo heeft.

Welke prijzen kun je winnen met Bingo?

Met Bingo zijn prijzen in allerlei soorten en maten te winnen. Het kan variëren van vleespakketten en huishoudelijke artikelen tot geldprijzen. Het is afhankelijk van de organisator van de Bingo welke prijzen er in het vooruitzicht worden gesteld.

Wat kost een bingokaart?

Een bingokaart wordt bij sommige Bingo’s gratis weggegeven. Dergelijke Bingo’s hebben vooral een sociaal karakter. Als er voor een bingokaart moet worden betaald kunnen de prijzen variëren van enkele eurocenten tot een aantal euro’s. Met duurdere bingokaarten kun je hogere prijzen winnen.

Waar wordt Bingo gespeeld?

Bingo is overal te spelen. Dat kan in huiselijke kring zijn, bij een buurt- of sportvereniging, in een bejaarden- en verpleeghuis en in het casino. Wie thuis Bingo wil spelen kan dat in een online casino doen.

Wie mag een Bingo organiseren?

Iedereen mag een Bingo organiseren, zolang die maar niet openbaar toegankelijk is voor de spelers. Als je wel een Bingo organiseert die openbaar toegankelijk is, moet dat via een organisatie. Die organisatie moet minstens drie jaar bestaan en mag niet als primaire doelstelling hebben dat er geld wordt verdiend aan kansspelen. Deze Bingo’s moeten minimaal twee weken vooraf worden aangemeld bij de gemeente.

Kan er vaker dan één keer Bingo worden gehaald met één kaart?

Ja, dat kan. Je kunt eerst winnen met een volle kolom of rij en daarna met een volle kaart. Het is afhankelijk van de organisator van de Bingo of met één kaart voor meer prijzen mag worden meegespeeld.

Is er verschil tussen Bingo en Kienen?

Bingo en Kienen verschillen qua spelregels nauwelijks van elkaar. Bij Bingo wordt gespeeld met 75 getallen en bij Kienen met 90 getallen. De kaarten zien er verschillend uit bij beide spelsoorten. Het is bij Kienen gebruikelijk dat aan het begin van de avond één vel met speelkaarten wordt gekocht, waar je alle spellen mee kunt spelen. Bij Bingo wordt er meestal voorafgaand aan elk spel een nieuwe bingokaart gekocht.

Hoeveel kaarten mag je tegelijk gebruiken bij Bingo?

Het is toegestaan om met meerdere kaarten tegelijk Bingo te spelen. De organisator bepaalt met hoeveel kaarten maximaal. Het spelen met meerdere kaarten is spannender en biedt een grotere kans om te winnen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Spelen met meer kaarten is duurder en je loopt het risico dat je de getallen niet snel genoeg kunt wegstrepen op alle kaarten. Daardoor kun je te laat zijn bij het melden van een Bingo.

In online casino’s heb je geen last van tijdgebrek bij het wegstrepen, want dat wordt door de software van het online casino gedaan. In een online casino kun je dus in principe met een onbeperkt aantal kaarten spelen.

Top 3 live casino’s

Hieronder vind je de top 3 van online live casino’s waar je ook als Nederlandse speler gewoon kunt spelen..

Online CasinoReviewsBonusVisit
Casino777

Casino777

€ 250,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER

LiveScoreBet

€250,- FREE BETS

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
logo Kansino Batavia

Kansino (Batavia)

Bonusinfo volgt

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
ComeOn Casino

ComeOn Casino

tot €100,- + 100 gratis spins!


Review

SPEEL HIER
Jacks Casino

Jack's Casino

€ 100,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER
Circus Casino

Circus Casino

€ 250,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER
TOTO

TOTO

50 gratis spins

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
TOTO

TOTO

50 gratis spins

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
logo Bet365

Bet365 Casino

Check hier jouw deal!SPEEL HIER
logo Betcity

Betcity Casino

100% bonus tot €200,-

Review

SPEEL HIER