Bij het gokspel Craps wordt door de spelers met twee dobbelstenen geworpen op een tafel met een kenmerkende hoge rand. Er wordt tegen de bank gespeeld en de speler die werpt blijft aan de beurt totdat de bank hem verslaat. Het spel is in Nederland niet bekend. Er is geen enkel casino met een Craps-tafel. Online kun je het wel spelen, maar daarvoor moet je naar een buitenlands online casino. In deze blog wordt uitgelegd hoe Craps wordt gespeeld en wat de kenmerken van het spel zijn.

 

Spelregels

Bij Craps is het afhankelijk van het resultaat van de worpen met de dobbelstenen hoe het spel zich ontwikkeld. Daarbij gaat het om het totaal aantal ogen van de beide dobbelstenen. De speler die de dobbelstenen gooit is de shooter. Die blijft aan de beurt, totdat hij door de bank wordt verslagen. Daarna wordt een andere speler de shooter.

 

Craps-tafel

Bij het werpen met de dobbelstenen speelt de Craps-tafel een hoofdrol. De tafel heeft een verhoogde rand om te voorkomen dat de dobbelstenen op de grond terecht komen. Het oppervlak is verdeeld in een groot aantal vakken. De bedoeling daarvan is dat de spelers zelf kunnen aangeven waar ze op willen inzetten. Het inzetten zelf gebeurt met fiches. Spelers die verliezen raken hun fiches kwijt aan de bank, die ze van de tafel haalt. Spelers die winnen worden door de bank uitbetaald in fiches. Om het spel te begrijpen worden eerst alle verschillende velden op de Craps-tafel besproken. Je hebt dan een idee waarop je kunt inzetten.

 

Pass Line

Als een speler bij Craps inzet op Pass Line gokt hij er op dat de shooter in zijn eerste worp een totaal van 7 of 11 ogen gooit met de dobbelstenen. Als dat succesvol is wint die speler de speelronde. Dat heeft als resultaat dat zijn inzet door de bank met 2 wordt vermenigvuldigd. Hij krijgt bij een inzet van 2 fiches dus in totaal 4 fiches uitbetaald.

 

Als het de shooter niet lukt om 7 of 11 ogen te gooien heeft de speler niet meteen verloren. Wanneer de waarde van de dobbelstenen 4, 5, 6, 8, 9 of 10 is, dan wordt er bij Craps gezegd dat er een point is gezet. Het nut van een point is, dat de speler alsnog wint als de shooter na de eerste keer gooien van een point in de beurten daarna dezelfde point zet. Maar als er in de vervolg beurten opgeteld eerst een 7 wordt gegooid heeft de speler definitief verloren.

 

Als er een point wordt gegooid mogen de spelers die een inzet hebben staan op Pass Line deze niet verwijderen. De inzet mag ook niet worden aangepast naar een hogere of lagere waarde.

 

Don’t Pass Line

Het zal niet verrassend zijn dat Don’t Pass Line de tegenhanger is van Pass Line. Wanneer je als speler hebt ingezet op Don’t Pass Line en de shooter werpt in zijn eerste beurt 7 of 11, dan heb je verloren. Als de shooter opgeteld 2 of 3 gooit win je. Bij een score van 12 krijg je je inzet terug. Dat heet break even.

 

Bij Don’t Pass Line is er ook de mogelijkheid van het gooien van een point. Hier is het echter zo, dat je als speler wint als de shooter voorafgaand aan de tweede point een 7 gooit. Er is dan sprake van een verdubbeling van de inzet.

 

Big 6 en Big 8

Een totaal van 6 of 8 heet bij Craps een Big 6 en een Big 8. De shooter moet dit proberen te gooien voordat hij een 7 werpt. Een Big 6 en een Big 8 levert een verdubbeling van de inzet op.

 

Field Bets

Bij Field Bets gokken de spelers van Craps er op dat de shooter 2, 3, 4, 9, 10, 11 of 12 gooit. Je krijgt dan de inzet terug. Als de shooter 2 of 12 gooit krijg je zelfs twee keer je inzet terug. Bij de andere aantallen ogen, dus bij 5, 6, 7 of 8 levert een inzet op Field Bets verlies op.

 

Come

De velden op de Craps-tafel waar het tot nog toe over ging hebben allemaal als eigenschap dat je als speler een inzet moet plaatsen voordat de shooter gaat werpen. Op Come kan alleen worden ingezet als de shooter al een point heeft gezet. Hij heeft dus al een 4, 5, 6, 8, 9 of 10 gegooid. Inzetten op Come wil zeggen dat je gokt op een volgende worp van 7 of 11. Als er dan 2, 3 of 12 wordt gegooid verliest de speler.

 

Als een shooter twee keer achter elkaar hetzelfde aantal ogen gooit, wordt dit aantal ogen benoemd tot het Come-nummer. Alle inzetten op Come worden dan verplaatst naar het overeenkomstige Come-getal op de Craps-tafel. Dan wordt het spannend, want als de shooter in één van de daarop volgende beurten nogmaals het Come-nummer gooit, betekent dit dat de spelers die hierop een inzet hebben staan winnen. Er wordt dan twee keer de inzet uitbetaald.

 

Als de shooter voor de derde keer het Come-nummer probeert te werpen mag hij dat zo vaak proberen als hij wil, zolang hij maar geen 7 gooit. Want dat betekent verlies. Zolang het Come-nummer niet voor de derde keer is geworpen en er geen 7 wordt gegooid, moeten de inzetten op het Come-nummer op de tafel blijven liggen.

 

Don’t Come

Don’t Come betekent dat je inzet op het tegengestelde van Come. Ook hier wordt de inzet pas geplaatst als de shooter een point heeft gezet. Bij Don’t Come betekent een worp van 2, 3 of 12 dat de spelers winnen. Bij 2 of 3 wordt de inzet twee keer uitbetaald en bij 12 wordt die één keer uitbetaald. Als er 7 of 11 wordt gegooid betekent dat verlies.

 

Bij Don’t Come zijn 4, 5, 6, 8, 9 of 10 de Come-nummers. Als de shooter één van die getallen scoort wordt de inzet verplaatst naar het betreffende Come-veld. In dit geval win je alleen als de shooter daarna 7 gooit. Elke ander score betekent verlies. Ook bij don’t Come is het niet mogelijk om de inzet tussentijds aan te passen.

 

Place Bets

Ook bij Place Bets kan er pas worden ingezet nadat de shooter een point heeft gezet. In dit geval gaat het om de getallen 4, 5, 6, 8, 9 of 10. De spelers, die er op gokken dat de shooter één van deze getallen scoort voordat hij een 7 werpt, plaatsen hun inzet in het Win-bet-vak. Spelers die denken dat er eerst een 7 wordt gegooid zetten in op het Lose-bet-vak. Een Win-bet betaalt als volgt uit: 7:6 op 6 of 8, 7:5 bij 5 of 9 en 9:5 bij 4 of 10. Een Lose-bet levert meer op: 4:5 bij 6 of 8, 5:8 bij 5 of 9 en 5:11 bij 4 of 10.

 

Buy Bets

De Buy-bet in Craps betekent een gok op een worp van 4, 5, 6, 8, 9 of 10 voordat er 7 wordt gegooid. Bij de uitbetaling wordt de reële kans op deze score uitbetaald, dus bij een score van 6 of 8 6:5, bij 5 of 9 3:2 en bij 4 of 10 2:1. Houd er rekening mee dat hierover 5 procent commissie moet worden afgedragen. Niet elk casino hanteert dezelfde regels bij dit veld. Als je Craps wilt spelen kun je dit beter even checken.

 

Lay Bets

Lay Bets is weer het tegengestelde van Buy Bets. Je gokt er op dat de shooter eerst 7 gooit en daarna 4, 5, 6, 8, 9 of 10. De bank betaalt 5:6 bij 6 of 8, 2:3 bij 5 of 9 en 1:2 bij 4 of 10. Ook hier wordt 5 procent commissie betaald.

 

Any 7

Wie gokt op Any 7 wordt alleen blij als er een 7 wordt geworpen in de volgende worp. De bank betaalt 4 keer de inzet als dat lukt.

 

Any 11

Voor Any 11 geldt hetzelfde als voor Any 7. Omdat het veel lastiger is om 11 te gooien dan 7 met twee dobbelstenen, betaalt Any 11 veel hoger uit. Als je gelijk hebt en er 11 geworpen wordt krijg je 15 keer je inzet uitbetaald.

 

Any Craps Bet

Any Craps Bet lijkt sterk op Any 7 en Any 11. Het verschil is dat je dan gokt op een volgende worp van 2, 3 of 12. Het risico daarop is wat kleiner dan bij de andere twee Any-varianten. Daarom wordt er ook iets minder uitbetaald, 7 keer de inzet.

 

Horn Bet

Bij Horn Bet doe je ook aan risicospreiding, want bij een inzet op dit veld op de Craps-tafel gok je op 2, 3, 11 of 12 in de volgende worp. Met een score van 3 of 11 krijg je je inzet 15 keer terug. Als er een score is van 2 of 12 krijg je 30 keer de inzet uitbetaald.

 

Hard Way Bets

Bij Hard Way Bets wordt er gespeeld voor 4, 6, 8 of 10, maar er is een extra voorwaarde aan die score verbonden. Hij moet namelijk worden geworpen met twee keer dezelfde ogen. Dus 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4 of 2 x 5. Met een score van 4 of 10 wordt er 7 keer de inzet uitbetaald en met 6 of 8 krijg je 9 keer de inzet terug.

 

Odd Bets

Odd Bets is een veld waarmee je een verzekering neemt voor de inzetten op Pass line, Don’t Pass Line, Come en Don’t Come. De verzekering houdt in, dat je extra inzet kunt plaatsen nadat de shooter een point heeft gezet. Bij de Odds varianten moet je je aan dezelfde richtlijnen houden als bij het originele Craps-veld van kracht zijn.

 

Inzetten bij Craps

Als het spel begint, is het voor de spelers verplicht om hun inzet op de Outcome te plaatsen voordat de shooter gaat werpen. Voor de weddenschappen die in de loop van het spel geplaatst kunnen worden geldt, dat daarmee mag worden gewacht tot na de outcome, de eerste worp.

 

Spelregels voor de shooter

Het is niet zo vreselijk moeilijk om de rol van shooter te vervullen bij Craps, maar er zijn wel een aantal regels van kracht om valsspelen te voorkomen. Een belangrijke regel is dat de shooter aan het begin van zijn beurt twee dobbelstenen uit een setje van vijf moet kiezen. Die worden hem door de croupier aangereikt. Het werpen zelf moet met dezelfde hand gebeuren als waarmee hij de dobbelstenen heeft geselecteerd uit het setje van vijf.

 

Bij het werpen van de stenen gelden ook enkele regels. De eerste is dat de stenen niet met twee handen mogen worden geschud. De andere regel is, dat de stenen na het loslaten eerst de hoge rand van de tafel moeten raken, voordat ze op de tafel terechtkomen. Als dat niet lukt is de worp ongeldig en moet er opnieuw worden gegooid.

 

Hoe vaak mag een shooter werpen?

Bij Craps is het niet vooraf te zeggen hoe vaak een shooter gaat gooien met de dobbelstenen. Dat is afhankelijk van het resultaat van zijn worpen. Shooters die bij de eerste worp een 7 of een 11 gooien winnen het spel en dat is dan voorbij. Als een shooter bij zijn eerste worp, de outcome, 2, 3 of 12 gooit is het spel ook voorbij, want dan verliest hij. Een shooters die bij zijn openingsworp een point zet, dus 4, 5, 6, 8, 9 of 10 gooien, moet doorgaan met gooien totdat hij datzelfde aantal punten nog een keer werpt. Als dat lukt is hij de winnaar van het spel, maar als hij eerst een 7 scoort verliest hij.

 

Wanneer komt er een nieuwe shooter?

Het is gebruikelijk bij Craps dat er van shooter wordt gewisseld als hij verliest. De nieuwe shooter is de speler die links naast de oude shooter aan de speeltafel zit. Er wordt echter niet altijd van shooter gewisseld. In Las Vegas spelen de shooters voor uitzonderlijk hoge bedragen en dan wordt het toegestaan dat ze veel worpen achter elkaar mogen doen. In heel speciale gevallen wordt Craps zelfs gespeeld voor maar één speler, die dan ook de shooter is. Soms mag daar niet eens publiek bij aanwezig zijn.

 

Strategie

Craps is een gokspel, waarvan de regels zo zijn opgesteld dat er altijd sprake is van huisvoordeel. Dat wil zeggen dat je op de lange termijn nooit van het casino kunt winnen. Dat betekent niet dat je zelf geen invloed hebt op het spelverloop. Door goed te begrijpen wat de spelregels zijn en door ervaring op te doen kun je je spelniveau flink verbeteren, waardoor je meer winst maakt. Er bestaat ook een aantal strategieën voor het spelen van Craps. Sommige daarvan zijn erg ingewikkeld. In deze blog wordt een eenvoudige strategie uit de doeken gedaan. Die is gemakkelijk toe te passen.

 

Pass Line strategie

Voor beginnende spelers is de Pass Line strategie een leuke manier om de verliezen te beperken. Dat doe je door in te zetten op velden waarbij de kans op verlies niet al te groot is. Dat zijn de velden Pass Line, Don’t Pass Line, Come en Don’t Come. Als voorbeeld wordt de Pass Line inzet nader bekeken. Daarbij wordt gegokt op het gooien van 7 of 11 in de eerste beurt. De kans daarop is aanzienlijk. Als de shooter 2, 3 of 12 gooit lijd je als speler verlies, maar de kans dat dit gebeurt is niet zo groot. Bij een worp van 4, 5, 6, 8, 9 of 10 zet de shooter een point. De inzet blijft dan staan, totdat diezelfde waarde in een volgende worp nogmaals wordt gegooid. Als dat lukt heb je als speler nog steeds winst. Alleen als er eerst een 7 wordt geworpen is er sprake van verlies,

 

Fields strategie

Deskundigen zijn van mening dat spreiding van de kans op verlies de beste methode is om Craps te spelen. Dat doe je door in te zetten op Fields. Dat betekent dat je speelt voor een worp van 2, 3, 4, 9, 10, 11 of 12. Bij het werpen van één van deze getallen krijg je als speler je inzet terug. Bij 2 of 12 krijg je de inzet zelfs twee keer terug. Inzetten op Fields is geen garantie op winst, want als er 5, 6, 7 of 8 wordt gegooid ben je je inzet kwijt.

 

Aandacht voor het huisvoordeel

Het valt niet mee om een strategie te bedenken voor het succesvol spelen van Craps. Het aantal inzetmogelijkheden is ontzettend groot en soms moet je als speler gewoon eens wat uitproberen. Een goed hulpmiddel daarbij is het huisvoordeel. Zoals bekend lijden spelers meer verlies naarmate het huisvoordeel stijgt. Voor Craps geldt dat het huisvoordeel sterk wijzigt per inzet optie. Als je een beetje wilt experimenteren met het inzetten op Craps, wordt daarom aanbevolen voor die opties te kiezen die een laag huisvoordeel hebben.

 

Pass Line is wat betreft huisvoordeel een interessante optie, want dat is met 1,5 procent erg laag. Ter vergelijking: het inzetten op Any 7 heeft een huisvoordeel van 15 procent. Om een goede keus te maken uit de verschillende inzetmogelijkheden moet je op zoek gaan naar een overzicht van het huisvoordeel per inzet optie. Dan kun je de laagste gebruiken. Als je wat meer vertrouwen hebt gekregen is het tijd om inzetmogelijkheden met een wat hoger huisvoordeel te proberen.

 

Veelgestelde vragen

Wat is Craps voor spel?

Craps is een spel dat op een speciale Craps-tafel wordt gespeeld met twee dobbelstenen. Op de tafel is een groot aantal velden te vinden, waarop de spelers hun inzetten moeten plaatsen. Er wordt ingezet op het totaal aantal ogen van de dobbelstenen. De Craps-tafel heeft een opvallend hoge rand. Daar moeten de dobbelstenen bij het werpen tegenaan komen voordat ze op de tafel belanden.

 

Wie gooit de dobbelstenen bij Craps?

De dobbelstenen worden geworpen door een shooter. Dat is één van de spelers. De shooter blijft aan de beurt bij het gooien van de dobbelstenen totdat hij verliest. Dan is de volgende speler aan de beurt. Dat is de speler die links naast de oude shooter aan de tafel zit.

 

Wat wordt bij Craps bedoeld met de Outcome?

Met de Outcome wordt de eerste worp van een shooter bedoeld. Die kan leiden tot winst, verlies of de kans om opnieuw te werpen. Alleen de eerste worp wordt de Outcome genoemd.

 

Wat is een shooter bij Craps?

De shooter is de speler die de dobbelstenen werpt. Spelers zijn shooter totdat ze een verliezende worp gooien. De volgende shooter is de speler die links naast de oude shooter aan de Craps-tafel zit.

 

Wat wordt bedoeld met een point?

Als een shooter bij zijn eerste worp het getal 4, 5, 6, 8, 9 of 10 gooit heet dat een point. Daarmee wint of verliest hij niet, maar hij moet wel opnieuw gooien en proberen om in één van de volgende beurten opnieuw die point te gooien. Als dat lukt wint hij. Als hij voor die tijd echter een 7 gooit heeft hij verloren.

 

Wanneer win je bij Craps?

Bij Craps zijn er veel mogelijkheden om te winnen. Of je wint is afhankelijk van je voorspelling betreffende de worp met de dobbelstenen. Als je gelijk hebt win je. De spelers spelen tegen de bank. Bij elke worp kunnen meerdere spelers winnen of verliezen, afhankelijk van hun voorspelling.

 

Wanneer verlies je bij Craps?

Net zoals er vele manieren zijn om te winnen is ook het aantal manieren om te verliezen bij Craps groot. Je verliest als een shooter iets anders gooit met de dobbelstenen dan jij hebt voorspeld.

 

Wat zijn gebruikelijke inzetten bij Craps?

Je kunt Craps spelen voor elke inzet die je maar wilt, zolang je maar binnen de inzetlimieten van het casino blijft. In een online casino kun je Craps al voor een paar eurocenten per spel spelen. Omdat het zo weinig kost is het spel in het buitenland erg populair.

 

Op welke velden kun je het beste inzetten bij Craps?

Het is vooral afhankelijk van de hoeveelheid risico die je wilt nemen op welke velden je inzet. Wie voorzichtig is zet in op velden waarbij de kans op winst vrij groot is. Voorbeelden daarvan zijn Pass Line, Don’t Pass Line, Come, en Don’t Come. Om erachter te komen of velden een grote winkans hebben moet je kijken naar het huisvoordeel.

 

Met hoeveel spelers kun je Craps spelen?

Het is afhankelijk van de afmetingen van de Craps-tafel met hoeveel spelers je in een fysiek casino aan het spel kunt deelnemen. Een gemiddelde tafel heeft plaats voor ongeveer 20 spelers. In een online casino kan het spel met meer spelers worden gespeeld. Hoeveel, dat is afhankelijk van de richtlijnen die door het casino worden gehanteerd.

 

Op welk moment is een spelronde afgelopen?

Een spelronde in Craps gaat net zolang door totdat de shooter verliest. Dat is op een aantal manieren mogelijk. Als de shooter in de Outcome meteen 2, 3 of 12 gooit is de spelronde meteen afgelopen. Als hij een point zet moet hij proberen in de vervolg beurten hetzelfde aantal ogen te werpen. Als hij in plaats daarvan een 7 gooit heeft hij verloren en zal een nieuwe spelronde van start gaan met een nieuwe shooter.

 

Welk huisvoordeel heeft Craps?

Het is niet zomaar te zeggen wat het huisvoordeel is bij Craps. Dat is afhankelijk van de velden waarop je als speler je inzet plaatst.

 

Waar kun je Craps spelen?

In het buitenland kun je Craps in tal van fysieke casino’s spelen. In Nederland is dat niet het geval. Het spel wordt wel aangeboden in online casino’s, maar lang niet overal.

Top 3 live casino’s

Hieronder vind je de top 3 van online live casino’s waar je ook als Nederlandse speler gewoon kunt spelen..

Online CasinoReviewsBonusVisit
Casino777

Casino777

€ 250,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER

LiveScoreBet

€250,- FREE BETS

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
logo Kansino Batavia

Kansino (Batavia)

Bonusinfo volgt

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
ComeOn Casino

ComeOn Casino

tot €100,- + 100 gratis spins!


Review

SPEEL HIER
Jacks Casino

Jack's Casino

€ 100,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER
Circus Casino

Circus Casino

€ 250,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER
TOTO

TOTO

50 gratis spins

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
TOTO

TOTO

50 gratis spins

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
logo Bet365

Bet365 Casino

Check hier jouw deal!SPEEL HIER
logo Betcity

Betcity Casino

100% bonus tot €200,-

Review

SPEEL HIER