De naam doet misschien anders vermoeden, maar Pai Gow Poker is een pokervariant die zijn oorsprong heeft in de Verenigde Staten. Het spel is echter wel geïnspireerd op het in Azië populaire spel Pai Gow, al is dat een ander spel waarbij wordt gespeeld met dominostenen. Bij Pai Gow Poker wordt door de spelers tegen de bank gespeeld. Een bijzonder kenmerk van deze pokervariant is, dat er een joker in het spel zit. Je kunt Pai Gow Poker in Nederland in een aantal casino’s spelen. Online is het ook beschikbaar, maar daar mag je pas gebruik van maken na de openstelling van de Nederlandse online gokmarkt in de loop van 2021.

 

Spelregels

Pai Gow Poker wordt gespeeld aan een tafel, die qua grootte vergelijkbaar is met een blackjacktafel of de speeltafel bij Straight Punto Banco. Er wordt één volledig deck kaarten gebruikt, dus inclusief de joker. De combinaties waar het om gaat zijn vrijwel dezelfde als bij de meeste andere varianten van poker. Er is alleen een aantal extra combinaties, namelijk die waar de joker deel van uitmaakt. Voor de duidelijkheid zijn de verschillende combinaties die bij Pai Gow Poker worden gebruikt in het onderstaande overzicht gezet.

 

Naam combinatie Omschrijving
Five of a kind Azen 4 azen en de joker
Royal Flush 5 kaarten van dezelfde soort van tien tot en met aas
Straight Flush 5 opeenvolgende kaarten van dezelfde soort
Four of a kind 4 kaarten met dezelfde waarde
Full House 3 kaarten met dezelfde waarde én 2 kaarten met dezelfde waarde
Flush 5 kaarten van dezelfde soort
Straight 5 opeenvolgende kaarten van verschillende soorten
Three of a kind 3 dezelfde kaarten én 2 dezelfde kaarten
Two Pair 2 keer 2 kaarten met dezelfde waarde plus een willekeurige kaart
One Pair 2 kaarten met dezelfde waarde plus 3 willekeurige kaarten
High Card 5 niet gelijke kaarten

 

De Joker

Dat de joker mag worden gebruikt bij Pai Gow Poker moet niet worden overschat. Er zijn maar een paar combinaties waarvan hij deel mag uitmaken. Dat is ten eerste als aas om de combinatie Five Of A Kind Azen te maken. De joker mag ook worden ingezet om een Straat, een Flush of een Straight Flush te maken. Alle andere combinaties die je met een joker zou kunnen maken mogen bij Pai Gow Poker niet worden gebruikt.

 

Bij Pai Gow Poker krijg je van de dealer zeven kaarten. Daarmee moeten twee combinaties worden gemaakt: een combinatie met twee kaarten en een combinatie met vijf kaarten. Als extra voorwaarde geldt dat de combinatie met vijf kaarten sterker moet zijn dan de combinatie met twee kaarten. Als dat niet het geval is, is de hand ongeldig. Bij Pai Gow Poker wordt de combinatie met vijf kaarten de benedenhand genoemd en de combinatie met drie kaarten de bovenhand. Als je Pai Gow Poker in een fysiek casino speelt, is vooral het sorteren van de kaarten een uitdaging. Wie Pai Gow Poker speelt in een online casino heeft het wat gemakkelijker, want daar kun je geen ongeldige hand maken.

 

Het verloop van een speelronde

Een speelronde bij Pai Gow Poker verloopt in grote lijnen op dezelfde manier als bij veel andere gokspellen. Het begint met het plaatsen van een inzet, dan wordt het spel gespeeld en in de Showdown wordt duidelijk welke spelers de winnaars en de verliezers zijn.

 

Inzetten

Een casino maakt gebruik van inzetlimieten bij het spelen van Pai Gow Poker. Het gaat om een minimaal verplichte inzet en een maximaal toegestane inzet. Als speler moet je tussen die die waarden blijven. In een fysiek casino staat bij de speeltafel vermeld wat de limieten zijn. Je kunt het ook aan de dealer vragen. In een online casino worden de limieten door de software bewaakt. Je kunt dus niet meer of minder inzetten dan door het casino is bepaald.

 

Delen

Pai Gow Poker wordt met maximaal zes spelers gespeeld. Bij het delen is de volgorde van belang. Daarom wordt eerst bepaald welke speler als eerste zijn kaarten krijgt. Dat kan op een aantal manieren. In een fysiek casino wordt soms een beker met drie dobbelstenen gebruikt. Er zijn ook casino’s waar de spelers met een speciale dobbelsteen werpen om te bepalen wie zijn kaarten als eerste krijgt. Tegenwoordig zijn er ook digitale systemen, waarmee de startende speler wordt aangewezen. De dealer bedient dat systeem. Bij degene die de kaarten als eerste krijgt gaat een lampje op de tafel branden.

 

De speeltafel bij Pai Gow Poker biedt ruimte aan zes spelers en een dealer. Het is niet nodig dat alle stoelen van de spelers bezet zijn. Desondanks krijgt elke spelersplek zeven kaarten uitgedeeld. Als er echter geen speler aanwezig is, worden die kaarten meteen opgeruimd. Ze zitten niet in het spel, net zomin als de resterende vier kaarten, die na het delen overblijven. Het delen van de kaarten bij Pai Gow Poker gebeurt in een casino vrijwel altijd volautomatisch. Zodra de dealer op een knopje drukt spuugt een apparaat zeven kaarten uit naar elke speler, te beginnen bij degene die de kaarten als eerste zou krijgen.

 

Het delen van de kaarten wordt tegen de klok in gedaan. Spelers mogen hun kaarten niet aan elkaar laten zien. Het is ook niet toegestaan om met de andere spelers over de kaarten te praten. Na het delen mogen ze voor zichzelf beginnen met het maken van de combinaties, ofwel het sorteren.

 

Wie online Pai Gow Poker speelt in een live casino doet dat samen met nog vijf spelers via een live cameraverbinding. Wie Pai Gow Poker online speelt tegen een computer speelt in zijn eentje tegen de bank.

 

Sorteren

Na het delen van de kaarten is het sorteren bij Pai Gow Poker een belangrijk onderdeel. Dat vergt de nodige kennis en ervaring.

 

Regels voor het sorteren

Het sorteren van de kaarten bij Pai Gow Poker is best lastig, omdat je je aan een aantal regels moet houden. Het is de bedoeling dat je met de zeven kaarten twee combinaties maakt, één van vijf kaarten en één van twee kaarten. De rangorde van de beide combinaties moet zo zijn, dat de combinatie van vijf hoger is dan de combinatie van twee.

 

Er wordt bij Pai Gow Poker niet tegen de andere spelers gestreden, maar je moet winnen van de dealer. Die zal ook twee combinaties maken met zijn zeven kaarten. Als jouw beide combinaties beter zijn dan die van de dealer krijg je daarvoor één keer je inzet. Als beide combinaties minder goed zijn dan die van de bank verliest je de inzet. Als één combinatie de bank verslaat en één combinatie van de bank verliest, is er sprake van een gelijkspel. Als je als speler exact dezelfde combinatie hebt als de dealer is de regel dat de speler dan tot verliezer wordt uitgeroepen.

 

Bij Pai Gow Poker is sprake van een aantal termen, die je als speler moet kennen. In het Nederlands wordt de combinatie van vijf kaarten beneden genoemd, of de benedenhand. In Engelstalige casino’s worden dat termen als ‘bottom’, ‘behind’, ‘high’ of ‘the big’. Die laatste term slaat uiteraard op het aantal kaarten van de combinatie. De combinatie van twee kaarten heet in het Nederlands de bovenhand. In het Engels zijn de termen daarvoor ‘in  front’, ‘on top’, ‘small’, ‘minor’ of ‘low’.

 

Na afloop van het sorteren

Er zit bij Pai Gow Poker geen tijdslimiet op het sorteren van de kaarten. Je mag daar als speler zo lang over doen als je maar wilt. Als je klaar bent met sorteren, leg je de kaarten gesloten in de daarvoor bestemde vakken op de speeltafel. Het is immers niet de bedoeling dat de dealer of de andere spelers jouw kaarten kunnen zien. Zolang de andere spelers nog aan het sorteren zijn, is het toegestaan om de kaarten weer van de tafel op te pakken om je eigen sortering te wijzigen. Als alle spelers hun kaarten op de tafel hebben gelegd mag dat niet meer.

 

De vakken op de tafel zijn gemarkeerd met de letters L en H. In het vak met L leg je de combinatie met twee kaarten neer en in het vak met H moet de combinatie van vijf kaarten komen te liggen. De vakken worden in een online casino aangeduid met ‘2nd Highest’ voor de combinatie met twee kaarten en ‘Highest’ voor de combinatie met vijf kaarten. Een ezelsbruggetjes hiervoor kan zijn dat Highest kan worden gelinkt aan het hoogste aantal kaarten.

 

Het sorteren van de kaarten is een ingewikkeld klusje, vooral als je daar niet zoveel ervaring in hebt. De dealer heeft voor het sorteren een set met huisregels uit het hoofd moeten leren. Hij is verplicht om die regels toe te passen als hij zijn combinaties met kaarten moet samenstellen. Als een speler er zelf niet uitkomt bij het sorteren, kan hij de hulp inroepen van de dealer. Die zal een suggestie doen voor het sorteren op basis van de huisregels van het casino. Als je online speelt kun je ook hulp krijgen bij het sorteren. Die krijgt je door op een knop met de naam ‘House Way’ te drukken. De kaarten worden dan automatisch voor je gesorteerd.

 

De dealer sorteert

Als alle spelers klaar zijn met het sorteren is het de beurt aan de dealer. Net als de spelers maakt ook hij twee combinaties, één van twee kaarten en één van vijf. Het sorteren van de dealer gebeurt op de tafel en is open. Alle spelers kunnen dus zien wat er gebeurt. De dealer moet zijn kaarten sorteren volgens de huisregels, die hij uit het hoofd heeft geleerd. Bij Pai Gow Poker is het voorschrift dat de dealer deze regels gebruikt. Hij mag dus niet naar eigen inzicht andere combinaties vormen.

 

Tijdens het sorteren van de dealer mogen de spelers bij Pai Gow Poker niet meer aan hun kaarten zitten. Ze mogen zelfs niet checken welke combinaties ze ook alweer hadden neergelegd. Als een speler dat toch doet, is zijn hand ongeldig geworden en verliest de speler zijn inzet.

 

Showdown

Als de dealer klaar is met sorteren liggen alle combinaties op de speeltafel. Het is bij Pai Gow Poker dan tijd voor de showdown. Dat is het moment waarop de dealer gaat controleren wat de combinaties zijn van de spelers en hij bepaalt wie er gewonnen en verloren hebben.

 

Winnaars en verliezers aanwijzen

Om te kunnen zien wie er heeft gewonnen en verloren zal de dealer bij alle spelers eerst de combinatie van twee kaarten omdraaien en daarna de combinatie van vijf kaarten. De volgorde waarin de kaarten van de spelers worden gecontroleerd gebeurt bij Pai Gow Poker ook weer in een vaste volgorde. Die begint bij de speler aan de rechterzijde van de dealer. Vervolgens wordt tegen de klok in gewerkt, totdat de combinaties van alle spelers zijn nagekeken.

 

Bij het controleren van de combinaties van de spelers zegt de dealer meteen of een combinatie wint of verliest. Er wordt bij winst ook meteen uitbetaald. Als de combinaties van alle spelers zijn gecontroleerd, haalt de dealer alle kaarten van de speeltafel. Pas dan is het bij Pai Gow Poker toegestaan voor de spelers om hun winst van de tafel te pakken. Ze kunnen hun winst natuurlijk ook laten liggen als inzet voor een volgende speelronde.

 

Strategieën bij Pai Gow Poker

Bij Pai Gow Poker zijn de spelregels zo opgesteld dat het casino altijd licht in het voordeel is. Als je geluk hebt kun je wel een keertje met een flinke winst naar huis gaan, maar op de lange termijn geef je toch meer uit in het casino dan dat je wint. Je hebt daar zelf wel veel invloed op. Want door te werken op basis van een strategie lukt het vaak om het huisvoordeel voor het casino heel laag te houden. De strategie die in het vervolg van deze blog wordt beschreven is tamelijk gemakkelijk toe te passen.

 

Bedenk wel dat deze strategie alleen Pai Gow Poker zelf betreft en geen variant waarbij om bonussen wordt gespeeld. In casino’s worden aan spelers bonussen aangeboden als ze voor bepaalde combinaties van kaarten spelen. Die bonussen zijn soms erg hoog. In dat geval kan het een overweging zijn om voor de bonussen te spelen. De score met de combinaties wordt dan opgeofferd, wat wil zeggen dat de winst voor de volledige hand wordt ingeruild voor een hoge bonus. De strategie die nu wordt beschreven houdt daar geen rekening mee.

 

Nauwkeurig werken

De regels op basis waarvan je Pai Gow Poker volgens een strategie speelt zijn niet zo ingewikkeld. Het is echter wel van groot belang dat je die regels heel precies toepast. Als er consequent een klein foutje wordt gemaakt, heeft dat grote gevolgen voor het resultaat van Pai Gow Poker, met name op de lange termijn. Om te voorkomen dat je fouten maakt kun je de strategie printen en meenemen naar het casino. Dat is meestal wel toegestaan, als je maar oppast dat het spel daardoor niet teveel wordt opgehouden. Ook als je thuis speelt bij een online casino kan het handig zijn om de strategie ernaast te leggen. Nu volgt de strategie voor de verschillende uitgangssituaties na het delen van de zeven kaarten bij Pai Gow Poker.

 

Strategie zonder een paar

Wanneer er geen paar zit tussen de zeven kaarten, wordt de hoogste van de zeven kaarten apart gehouden. Gebruik de twee kaarten die nu de hoogste waarde hebben voor de bovenhand. Neem dan de kaart die apart is gehouden en gebruik die met de vier overgebleven kaarten voor de benedenhand.

 

Strategie met één paar

Als er een paar zit tussen de zeven kaarten, moet dit worden gebruikt als onderdeel van de benedenhand. Van de vijf kaarten die resteren worden de twee hoogste gebruikt voor de bovenhand.

 

Strategie bij twee paar

Als er twee paar tussen de zeven kaarten zitten is het afhankelijk van de hoogte van die paren hoe je moet handelen. Om het wat te vergemakkelijken worden de paren verdeeld in drie mogelijke categorieën: laag, medium en hoog. Een Laag Paar bestaat uit kaarten van 2-6. Een medium paar heeft een waarde van 7-10 en een hoog paar bestaat uit J-A. De groepen waarin de paren zitten zijn bepalend voor de handelswijze.

 

Twee lage paren worden gebruikt voor de benedenhand, samen met de laagste van de overgebleven kaarten. De twee overgebleven kaarten zijn de hoogste van de zeven kaarten en die vormen de bovenhand.

 

Bij een laag en een medium paar is het lage paar voor de bovenhand. Het medium paar blijft over voor de benedenhand, maar er is wel een bijzondere situatie mogelijk. Als één van de overgebleven kaarten een aas is, moet die worden gebruikt voor de bovenhand. De benedenhand bestaat dan uit het lage en het medium paar, samen met één van de overgebleven kaarten. Deze regels zijn bij de Pai Gow Poker strategie ook van toepassing bij een laag paar en een hoog paar. Vervang dan de woorden ‘medium paar’ uit de beschrijving hierboven door ‘hoog paar’.

 

Als er sprake is van twee medium paren bij Pai Gow Poker gaat het laagste van de twee naar de bovenhand, tenzij er een aas tussen de overige kaarten zit. In dat geval gaat de aas naar de bovenhand en vormen de beide medium paren de basis voor de benedenhand.

 

Bij een hoog paar en een medium paar en bij twee hoge paren gaat het laagste van de twee naar de bovenhand en het hoogste paar naar de benedenhand.

 

Bij twee paren waaronder een paar azen wordt het paar azen altijd gebruikt voor de benedenhand. Het andere paar vormt de bovenhand.

 

Strategie bij drie paren

De strategie bij drie paren is niet moeilijk. Het hoogste van de drie paren wordt gebruikt voor de bovenhand. De overgebleven kaarten vormen samen de benedenhand.

 

Strategie bij Three Of A Kind

Het is bijna altijd het beste om een Three Of A Kind volledig te gebruiken voor de benedenhand. Alleen als die bestaat uit drie azen moet één van de azen onderdeel worden van de bovenhand.

 

Strategie bij twee Three Of A Kinds

Bij twee Three Of A Kinds wordt de hoogste van de twee opgesplitst om in de bovenhand te gebruiken. De resterende kaarten zijn bestemd voor de benedenhand. Je hoeft geen Full House te maken.

 

Strategie voor alle straten en flushes

Als je tussen de zeven kaarten na het delen bij Pai Gow Poker straten of flushes hebt is het zaak om goed op te letten, want dit is een lastige combinatie. De eerste stap is om te controleren of je naast de straten of flushes nog twee kaarten hebt waarmee kan worden gestart.

 

Als de resterende kaarten geen paar zijn, wordt de straat of de flush gebruikt voor de benedenhand. Als er meerdere mogelijkheden zijn, moet je een keuze maken waarbij de hoogste kaarten overblijven voor de bovenhand.

 

Als de twee resterende kaarten een paar zijn, wordt dat gebruikt voor de bovenhand. Het moet uiteraard nog wel steeds mogelijk zijn om voor de benedenhand een straat of flush te leggen.

 

Als er een combinatie is van twee lage paren wordt voor de benedenhand gekozen voor de straat of de flush. Ook hierop is weer een uitzondering. Als je twee lage paren beneden kunt spelen met een aas in de bovenhand, heeft dat de voorkeur. Voor het overige moet de strategie worden gevolgd voor twee paren, die worden verdeeld in de groepen laag, medium of hoog.

 

Een Three Of A Kind in combinatie met een straat of een flush gaat ten koste van de Three Of A Kind. Die wordt open gebroken, waarbij het paar bedoeld is voor de bovenhand.

 

Strategie bij Full House

Als er sprake is van een Full House bij Pai Gow Poker wordt die vrijwel altijd open gebroken. Het paar wordt gebruikt voor de bovenhand en de Three Of A Kind is onderdeel van de benedenhand. Ook hier is echter een uitzondering. Als een aas en een koning beschikbaar zijn voor de bovenhand en als het paar bestaat uit tweeën moet je daarvoor kiezen.

 

Als er een Full House ligt met nog een paar, wordt het hoogste van de paren voor de bovenhand gebruikt. De benedenhand wordt gevormd door de Full House en het resterende paar.

 

Bij een Full House in samen met een Three Of A Kind wordt deze open gebroken. Het hoogste paar gaat dan naar de bovenhand.

 

Strategie bij Four Of A Kind

De waarde van de kaarten is bij Pai Gow Poker van belang voor het vervolg als je een Four Of A Kind hebt. Het volgende overzicht laat zien welke dan de juiste wijze van handelen is.

 

Combinatie Strategie
4 x 2 tot en met 4x 6 Samen houden en de overblijvende kaarten boven leggen
4 x 7 tot en met 4 x 10 Opbreken, tenzij een koning / aas boven kan worden gelegd
4 x boer, vrouw of koning Opbreken, tenzij er een aas boven kan liggen
4 x aas Opbreken om een paar azen boven te leggen

 

Als er naast de Four Of A Kind nog een paar is, wordt dat gebruikt voor de bovenhand. Als er naast de Four Of A Kind een Three Of A Kind is wordt die laatste opgeofferd, waarbij het paar in de bovenhand wordt gebruikt. De rest van de kaarten gaan naar de benedenhand.

 

Strategie bij Five Of A Kind Azen

Bij een Five Of A Kind Azen worden twee azen gebruikt voor de bovenhand. De rest van de azen gaan als Three Of A Kind naar de benedenhand. Als de resterende twee kaarten een paar vormen kan beneden een Full House worden gemaakt.

 

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er bij Pai Gow Poker als de kaarten onjuist worden gesorteerd?

Als de kaarten in een fysiek casino verkeerd worden gesorteerd is de hand ongeldig. De speler is dan zijn inzet kwijt. In online casino’s zorgt de software ervoor dat er geen foute sortering kan ontstaan.

 

Hoeveel jokers zijn er bij Pai Gow Poker?

Pai Gow Poker werkt met een volledig deck kaarten. Dat bestaat uit 52 reguliere kaarten en een joker. Die mag alleen worden gebruikt om een Straat of een Flush te completeren, of om een Five Of A Kind Azen te maken.

 

Is er veel te winnen met Pai Gow Poker?

In het basisspel bij Pai Gow Poker kun je eenmaal de inzet winnen. Er zijn echter ook allerlei varianten van Pai Gow Poker waarbij wordt gespeeld voor bonussen voor hoge combinaties van kaarten. Daarmee zijn hoge winsten te behalen.

 

Welke speler krijgt bij Pai Gow Poker als eerste zijn kaarten?

Bij Pai Gow Poker bepaalt het lot wie als eerste van de spelers zijn kaarten krijgt. Dat kan op verschillende manieren worden bepaald. Met een speciale dobbelsteen, met een beker met drie dobbelstenen en met een softwarematige oplossing. Het selecteren van de speler die zijn kaarten als eerste krijgt wordt gedaan onder leiding van de dealer.

 

Bij het delen van de kaarten wordt een vaste volgorde aangehouden. Nadat de eerste speler zijn kaarten heeft ontvangen volgen de rest van de spelers in een richting tegen de klok in. De dealer krijgt zijn kaarten als laatste.

 

Hoeveel kaarten worden er gedeeld bij Pai Gow Poker?

Elke speler krijgt zeven kaarten. Ook op de plekken waar geen speler aanwezig is worden kaarten gedeeld. Die worden vervolgens meteen uit het spel gehaald, net als de overgebleven vier kaarten uit het deck.

 

Wat kun je met de joker bij Pai Gow Poker?

De joker mag alleen worden gebruikt om een Straat of een Flush compleet te maken, en als aas voor een Five Of A Kind Azen.

 

Wat zijn de regels voor de handen bij Pai Gow Poker?

De bovenhand bestaat uit twee kaarten en de benedenhand uit vijf kaarten. Beide handen moeten een combinatie vormen, waarbij de benedenhand de hoogste rang moet hebben.

 

Welke is de beste combinatie bij Pai Gow Poker?

De beste combinatie bestaat uit Five Of A Kind Azen. Daarna is de Royal Flush de hoogste, gevolgd door alle bekende combinaties bij de gebruikelijke varianten van poker.

 

Wat is de hoogste straat in Pai Gow Poker?

De hoogste straat bij Pai Gow Poker begint met een tien. Daarna volgt een straat die begint met een aas en eindigt met een vijf. De straten hebben bij Pai Gow Poker een andere waarde dan bij andere versies van poker. Meestal begint de hoogste straat dan met een negen en dan is de koning het hoogst.

 

Hoe sorteert de dealer zijn kaarten bij Pai Gow Poker?

De dealer is bij Pai Gow Poker verplicht om zijn kaarten te sorteren op een manier die door het casino is gedefinieerd. Dat zijn regels die de huisregels, de Way of House, worden genoemd. De dealer kent die regels uit zijn hoofd. Als je als speler aan de dealer hulp vraagt bij het sorteren, zal hij dat doen op de manier zoals in de huisregels is aangegeven.

 

Wie wint er bij een gelijkspel?

Het komt maar heel weinig voor dat er een gelijkspel is bij Pai Gow Poker, maar als dat gebeurt wordt de dealer uitgeroepen tot winnaar.

 

Is er sprake van commissie bij Pai Gow Poker?

Bij Pai Gow Poker wordt over elke inzet een commissie berekend van vijf procent.

 

Wat doe je met twee paartjes bij Pai Gow Poker?

Daarop is geen simpel antwoord mogelijk, omdat de vervolgacties afhankelijk zijn van de waarde van de kaarten. Om te kunnen bepalen wat de vervolgacties zijn, worden de paartjes verdeeld in de groepen Laag, Medium en Hoog. In de strategie is te lezen hoe je verder moet handelen bij het sorteren.

 

Heeft het zin om bonus games te spelen bij Pai Gow Poker?

Met bonus games kun je inzetten op hoge combinaties van kaarten. Daarmee is veel geld te winnen, maar het huisvoordeel voor deze games is ook erg hoog. De kans dat je wint is dus maar heel klein. Daarom wordt het afgeraden om in te zetten op bonus games.

Top 3 live casino’s

Hieronder vind je de top 3 van online live casino’s waar je ook als Nederlandse speler gewoon kunt spelen..

Online CasinoReviewsBonusVisit
Casino777

Casino777

€ 250,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER

LiveScoreBet

€250,- FREE BETS

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
logo Kansino Batavia

Kansino (Batavia)

Bonusinfo volgt

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
ComeOn Casino

ComeOn Casino

tot €100,- + 100 gratis spins!


Review

SPEEL HIER
Jacks Casino

Jack's Casino

€ 100,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER
Circus Casino

Circus Casino

€ 250,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER
TOTO

TOTO

50 gratis spins

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
TOTO

TOTO

50 gratis spins

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
logo Bet365

Bet365 Casino

Check hier jouw deal!SPEEL HIER
logo Betcity

Betcity Casino

100% bonus tot €200,-

Review

SPEEL HIER