Eén van de populairste spellen ter wereld is poker. Het wordt overal en op elk niveau gespeeld. Poker leren spelen is niet zo vreselijk moeilijk, want de basisbeginselen zijn niet erg ingewikkeld. Als beginnende speler kun je er veel plezier aan beleven. Maar poker is pas echt leuk als je ervaring krijgt in het spelen van poker. Want dan kun je op basis van kennis en tactiek andere spelers verslaan. Er zijn spelers, die het spel zo goed beheersen, dat ze van de winst kunnen leven. In deze blog worden de basisbeginselen uitgelegd van de populairste variant van poker, No-Limit Texas Hold’em.

Spelregels

No-Limit Texas Hold’em is een kaartspel, dat je tegen minstens één en hooguit tegen tien spelers speelt. Daarmee is meteen het verschil met andere spellen in het casino, zoals Blackjack en Punto Banco helder, want dat zijn spellen waarbij je tegen het huis speelt. Als je in het casino speelt zit er ook een dealer aan de tafel, die de leiding heeft over het spel. Wie online poker speelt doet dat ook tegen andere spelers. Dat zijn allemaal spelers die ergens ter wereld zijn ingelogd bij een casino. Casino’s verdienen aan poker door geld te vragen voor een plekje aan de speeltafel of door commissie te rekenen over de pot.

 

Bij No-Limit Texas Hold’em worden tamelijk veel termen gebruikt, die je eerst moet leren kennen. Aan het begin van het spel worden aan elke speler twee kaarten gedeeld, de hole-cards. Het zijn kaarten die de spelers voor zichzelf moeten houden. Op de tafel komen in de loop van het spel ook vijf kaarten te liggen. Die zijn open en dus door elke speler te bekijken en te gebruiken. Elke speler bij No-Limit Texas Hold’em heeft dus zeven kaarten om een winnende combinatie van vijf kaarten te maken. Het is niet van belang welke van de zeven kaarten dat zijn. Strategisch gezien is het natuurlijk niet zo slim om alleen de vijf kaarten op de tafel te gebruiken, want die kan iedereen zien.

 

Het draait bij No-Limit Texas Hold’em om de twee kaarten die je aan het begin van het spel hebt gekregen. Die zijn alleen bij jou als speler bekend. Van die informatie moet je op een slimme manier gebruik maken. Een bekende manier om dat te doen is te bluffen. Dat wil zeggen dat je doet alsof je betere kaarten hebt dan het geval is. Hoewel No-Limit Texas Hold’em meestal wordt gewonnen door degene met de beste kaarten, is het bluffen wel een aspect dat het spel ontzettend aantrekkelijk maakt. Cruciaal bij het spelen van poker is, dat je de mogelijke combinaties goed uit je hoofd leert. Wellicht helpt het bij het onthouden dat die combinaties voor een deel een beetje lijken op de combinaties die bij Yahtzee worden gebruikt.

 

Combinaties bij poker

Spelers die vaker deelnemen aan kaartspellen hoeven bij het spelen van No-Limit Texas Hold’em meestal niet te veel na te denken over de waarde van de kaarten, want die is identiek aan die bij de meeste andere kaartspellen. Voor de volledigheid worden alle kaarten in oplopende waarde hier op een rij gezet: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boer, vrouw, koning, aas. Voor de meeste beginnende pokerspelers is de waarde van de kaarten niet de bottleneck. Het gaat om de combinaties van kaarten die je je eigen moet maken. In het volgende overzicht zijn alle mogelijkheden op een rij gezet.

 

Naam combinatie Omschrijving
Royal Flush 5 kaarten van dezelfde soort van tien tot en met aas
Straight Flush 5 opeenvolgende kaarten van dezelfde soort
Four of a kind 4 kaarten met dezelfde waarde
Full House 3 kaarten met dezelfde waarde én 2 kaarten met dezelfde waarde
Flush 5 kaarten van dezelfde soort
Straight 5 opeenvolgende kaarten van verschillende soorten
Three of a kind 3 dezelfde kaarten én 2 dezelfde kaarten
Two Pair 2 keer 2 kaarten met dezelfde waarde plus een willekeurige kaart
One Pair 2 kaarten met dezelfde waarde plus 3 willekeurige kaarten
High Card 5 niet gelijke kaarten

 

De combinaties zijn op volgorde gezet op basis van de waarde van die combinatie. Je ziet dat de Royal Flush het meeste waard is, want die staat bovenaan. Maar die zie je slechts hoogst zelden bij No-Limit Texas Hold’em voorbij komen. De kans dat je een Royal Flush krijgt is berekend op 1 op 650.000. Zelfs enthousiaste pokerspelers hebben die maar één of twee keer in hun leven in hun handen. De High Card heeft de laagste waarde. De kans dat je die krijgt is heel groot, want bij elke spelronde poker komt er wel één of meer keren een High Card voorbij.

 

Spelverloop No-Limit Texas Hold’em

Een term die bij poker vaak gebezigd wordt is een hand. Dat is een spelronde, bestaande uit drie delen. Het begint met de voorbereidingen, dan volgt het spel en tenslotte is er de showdown. Dat is het moment waarop wordt bepaald wie de hand heeft gewonnen. Op elk van de drie onderdelen wordt wat dieper ingegaan.

 

Voorbereidingen

Het voorbereiden van het spelen van een hand No-Limit Texas Hold’em bestaat uit drie dingen: de dealerbutton, de blinden vullen en de kaarten delen.

 

Dealerbutton

Bij het spelen van No-Limit Texas Hold’em in een casino staat het spel onder leiding van een croupier of dealer. Maar in andere omgevingen is zo iemand niet voorhanden. Dat is ook niet echt nodig, want de spelers kunnen zelf best de rol van de dealer op zich nemen. Welke speler dat is wordt aangegeven door middel van de zogenoemde dealerbutton. Die ligt voor de speler die tijdens die hand de dealer is. De dealerbutton wordt bij elke hand een positie opgeschoven naar de volgende speler die dealer wordt. Het begrip dealerbutton is diep geworteld in de spelregels van poker. Zelfs als je online poker speelt tegen een computer is er een dealerbutton.

 

De Blinden

Bij No-Limit Texas Hold’em zijn er standaard twee potten waar een inzet in moet worden geplaatst. Dat worden de blinden genoemd. Er is een grote blind en een kleine blind. Traditioneel is de inhoud van de kleine blind de helft van die van de grote blind. Het doel van die blinden is de actie in het spel te stimuleren. Straks zal je zien hoe dat werkt. Aan het begin van het spel moeten de blinden met een inzet worden gevuld door twee van de spelers. Bij elke hand schuift de positie van de spelers die de blinden vullen één positie op. Iedereen komt dus even vaak aan de beurt om de blinden te vullen.

 

Kaarten delen

Als de kleine en de grote blind zijn gevuld met een inzet worden de kaarten gedeeld door de dealer. Elke speler krijgt twee kaarten. Het delen begint bij de speler die links naast de dealer zit en het delen wordt tegen de klok in gedaan. Het delen van de kaarten wordt gesloten gedaan. Spelers moeten dus goed opletten dat de andere spelers niet in hun kaarten kunnen kijken, want dan hebben ze meteen een achterstand bij het spelen van No-Limit Texas Hold’em.

 

Een hand spelen

Als het spel start wordt er een hand gespeeld, wat ook weer uit verschillende onderdelen bestaat. Daarbij worden de typische Engelse termen uit het poker gebruikt, zoals folden, checken, raisen en callen. Wat er precies mee wordt bedoeld wordt nu uitgelegd.

 

De eerste keer inzetten

Bij No-Limit Texas Hold’em draait het na het delen van de kaarten om het inzetten. De eerste speler die iets mag doen is degene, die links naast degene zit die de grote blind heeft gevuld. De speler heeft zijn kaarten bestudeerd en voor zichzelf een beslissing genomen wat zijn doel is tijdens deze hand. Als hij goede kaarten heeft zal hij proberen zoveel mogelijk te winnen. Bij slechte kaarten zal hij proberen om het verlies zo laag mogelijk te houden. Hij heeft keus uit drie acties: callen, raisen of folden.

 

Callen wil zeggen dat een speler meegaat met de pot zonder de inzet te verhogen. Callen wordt gedaan door de inhoud van de grote blind in het midden van de tafel te leggen. Raisen wil zeggen dat de inzet wordt verhoogd. Als je dat doet heeft dat consequenties voor alle spelers die na jou aan de beurt komen, want die moeten hun beslissing baseren op die verhoogde inzet. De derde optie is folden, ofwel opgeven. Je geeft je kaarten terug aan de dealer zonder dat de andere spelers ze te zien krijgen. Om te voorkomen dat die kaarten bij deze hand weer in het spel komen worden ze apart gehouden.

 

Elke speler moet bij No-Limit Texas Hold’em callen, raisen of folden. Nadat de eerste speler een beslissing heeft genomen komen de anderen aan de beurt. Dat gebeurt ook weer tegen de richting van de klok in. Wat de juiste beslissing is, is een kwestie ervaring. Als je vaak poker speelt leer je vanzelf voor welke optie je het beste kunt kiezen. Als je volgens een strategie gaat spelen kan dat veel houvast geven.

 

De tweede keer inzetten

Voordat de spelers beginnen aan de tweede inzetronde worden de eerste drie gemeenschappelijke kaarten door de dealer open op de tafel gelegd. Hij neemt die kaarten van de deck, na eerst de bovenste kaart gesloten weg te leggen. Het laten zien van de drie gemeenschappelijke kaarten voorafgaand aan de tweede keer inzetten wordt de flop genoemd. De tweede keer inzetten start bij de speler die de kleine blind heeft gevuld.

 

De opties waaruit de spelers van No-Limit Texas Hold’em in de tweede ronde kunnen kiezen zijn opnieuw callen, raisen en folden. Maar er zijn ook enkele extra opties, want in de tweede ronde kun je ook checken en betten. Bij een check wordt er geen actie ondernomen. Bij een bet wordt er een inzet geplaatst, die minstens de waarde heeft van de grote blind. Nadat één van spelers een bet heeft geplaatst, vervalt de mogelijkheid voor de volgende spelers om te checken. Als een speler een raise kiest, kan één van de spelers die daarna aan de beurt komt een reraise doen. De hoogte van een reraise is minstens even hoog als het verschil tussen de bet en de raise.

 

De derde keer inzetten

Voorafgaand aan de derde ronde van inzetten wordt de vierde gemeenschappelijke kaart door de dealer open op de tafel gelegd. Dat wordt de turn genoemd. De opties om in te zetten in de derde ronde zijn dezelfde als in de tweede ronde.

 

De vierde keer inzetten

Net als bij de voorgaande ronden wordt voorafgaand aan het inzetten weer een gemeenschappelijke kaart door de dealer op de tafel gelegd. Deze laatste kaart wordt de river genoemd. Het inzetten dat daarna plaatsvindt gebeurt op dezelfde manier als in de voorgaande inzetronden. De vierde ronde is de laatste inzetronde. Die biedt de kans aan spelers met goede kaarten om de winst zo hoog mogelijk te maken. Spelers met slechte kaarten kunnen tijdens deze ronde proberen zich naar een goed resultaat te bluffen. Als een speler als laatste aan de beurt is en veel gemeenschappelijke kaarten nodig heeft voor een goede combinatie, moet hij betten. Wie nog een speler na zich heeft kan beter checken.

 

Showdown

De showdown is het moment van de waarheid. Dan wordt duidelijk wie er heeft gewonnen en wie er heeft verloren. Daarvoor moeten alle spelers hun kaarten tonen.

 

Kaarten tonen

De eerste speler die zijn kaarten moet laten zien is degene die het laatst een bet heeft geplaatst. Als dat niet in de vierde inzetronde is gebeurd wordt naar de voorgaande inzetronden gekeken. Nadat de eerste speler zijn kaarten heeft laten zien moeten de andere spelers dat ook doen. Daarbij wordt ook weer een vaste volgorde aangehouden, met de klok mee. Uit de kaarten van de spelers kan worden geconcludeerd wie er heeft gewonnen. Spelers die zeker weten dat ze hebben verloren kunnen ervoor kiezen om te mucken. Ze overhandigen dan hun kaarten gesloten aan de dealer en geven toe dat ze hebben verloren. De andere spelers mogen formeel aan de dealer om inzage van de kaarten vragen, maar dat wordt als ‘not done’ beschouwd en komt bijna nooit voor.

 

De pot overhandigen

De pot wordt gewonnen door de speler met de beste combinatie. De dealer geeft de pot aan hem. Als er twee spelers zijn met dezelfde combinatie wordt de inhoud van de pot verdeeld tussen hen. Alle spelers nemen vervolgens een beslissing of ze nog een hand willen spelen. In dat geval wordt de dealerbutton een positie naar rechts geschoven. De speler die de vorige hand de grote blind heeft gelegd moet nu de kleine blind leggen. Degene die bij de vorige hand de eerste inzet mocht plaatsen moet nu de grote blind vullen.

 

Strategieën

Goed No-Limit Texas Hold’em beheersen leer je door het spel heel vaak te spelen. Want er is meer nodig dan dat je alleen de regels goed kent. Maar veel spelen brengt ook een risico met zich mee voor onervaren spelers, want daarmee kun je veel geld verliezen. Als dat een aantal keren gebeurt is de lol er snel vanaf. Gelukkig zijn er echter ook strategieën die je kunt gebruiken. Het voordeel van het spelen op basis van een strategie is, dat je daarvan veel kunt leren. Een ander voordeel is, dat de verliezen beperkt blijven. In grote lijnen kun je kiezen voor een pre-flop strategie en voor een post-flop strategie.

 

Pre-flop strategie

Bij de No-Limit Texas Hold’em pre-flop strategie krijg je handvatten bij de beslissing om wel of niet te spelen na het delen van de twee kaarten. De drie gemeenschappelijke kaarten zijn dan nog niet bekend, vandaar de naam pre-flop strategie. Elementen die een rol spelen bij het nemen van die beslissing zijn de waarde van de twee kaarten, je positie aan de pokertafel ten opzichte van de andere spelers en ten opzichte van de blinden, en het gedrag van de andere spelers. Aan de basis van de pre-flop strategie staat een tabel, waarin je precies kunt aflezen wat in jouw situatie de beste beslissing is. Als je de tabel een tijdlang hebt gebruikt neemt je ervaring toe. Dan kun je proberen de adviezen naar eigen inzicht toe te passen.

 

Post-flop strategie

De post-flop strategie bij No-Limit Texas Hold’em is een logisch vervolg op de pre-flop strategie. In de post-flop strategie leer je hoe je om moet gaan met de manier van spelen van de andere spelers. Je ontdekt op welke manier je de sterkte van de andere spelers kunt achterhalen en hoe je daar je voordeel mee kunt doen. Ook is er aandacht voor de sterkte en de potentie van de kaarten die je in de hand hebt. Door de inzichten in deze strategie kun je beter reageren op de acties van de andere spelers. Op internet is veel informatie beschikbaar over beide strategieën.

 

Cashgames en pokertoernooien

Het doel van de spelers van No-Limit Texas Hold’em is veel geld winnen. Dat wordt normaalgesproken gedaan in cashgames, zoals die in casino’s worden gespeeld. Alles wat tot dusver is beschreven gaat over het spelen van cashgames. Je kunt No-Limit Texas Hold’em echter ook in toernooiverband spelen. Het spelletje is dan wel hetzelfde, maar er zijn ook een aantal verschillen. De belangrijkste worden hier op een rij gezet.

 

Hoeveel zijn fiches waard?

Als je No-Limit Texas Hold’em speelt in een cashgame koop je je in het spel in door fiches aan te schaffen. Daar geef je meestal een bedrag aan uit dat 100 keer zo hoog is als de waarde van de grote blind. Bij cashgames wijzigt de waarde van de fiches niet. Een fiche die voorafgaand aan het spel € 10 waard was, heeft na afloop van het spel nog steeds dezelfde waarde.

 

Bij pokertoernooien wordt ook met fiches gespeeld, maar die krijg je aan het begin van het toernooi van de organisatie. Het doel is het aantal fiches tijdens het toernooi te laten groeien. Het aantal fiches is dus belangrijker dan de waarde. Hoeveel de fiches uiteindelijk waard zijn ontdek je pas aan het einde van het toernooi. Als je met je eindrangschikking geld wint, kun je dat bedrag delen door het aantal fiches waarmee je hebt gewonnen. Dat levert een prijs per fiche op, maar die verschilt voor elke deelnemer aan het toernooi.

 

Stoppen met het spel

Wie No-Limit Texas Hold’em speelt in een cashgame kan stoppen wanneer hij maar wil. De andere spelers zullen het niet zo leuk vinden als je met de eerste hand een hoog bedrag hebt gewonnen en dan vertrekt, maar formeel kunnen ze je niet tegenhouden. Bij een toernooi is het pas toegestaan om te stoppen als je uit het toernooi bent gespeeld of als je het toernooi hebt gewonnen. In een noodgeval mag je de tafel wel even verlaten, maar je fiches moeten op de tafel blijven liggen. De dealer zorgt er tijdens je afwezigheid voor dat je de blinden blijft betalen. Als je te lang weg blijft word je uiteindelijk door toenemend geldgebrek automatisch weggespeeld.

 

De kosten van No-Limit Texas Hold’em spelen

Voor het spelen van No-Limit Texas Hold’em moet altijd geld worden betaald, omdat het casino exploitatiekosten heeft. Bij cashgames zijn de kosten van het spelen van het spel afkomstig uit een commissie, die over de pot wordt berekend. De dealer haalt die commissie uit de pot voordat de winsten worden uitbetaald aan de spelers. Om aan een pokertoernooi deel te nemen moet entreegeld worden betaald door de spelers. Daarvan worden alle kosten betaald om het toernooi te kunnen organiseren. Als je niet zo’n succesvolle speler bent, is dat een dure grap, want alleen de spelers die in een toernooi goed presteren winnen geldprijzen.

 

De hoogte van de blinden

Als speler heb je waarschijnlijk voorkeuren voor de geldbedragen die je wilt inzetten. Je kiest daarom een tafel uit waarvan de blinden aansluiten bij die voorkeur. Er zijn tafels met blinden van € 1, € 2, € 5 of € 10. Wie voor meer geld wil spelen kan naar een VIP-tafel gaan, waar de blinden een hoogte hebben van € 100 of meer. Een kenmerk van cashgames is, dat de waarde van de blinden niet wijzigt.

 

Bij pokertoernooien verandert de waarde van de blinden in de loop van het toernooi. Dat wordt gedaan door de organisatie. Zij stellen een bepaald level in voor de blinden en verhogen dat op gezette tijden. Het effect daarvan is, dat de zwakkere spelers sneller afvallen.

 

Aantal tafels

Als No-Limit Texas Hold’em als cashgame wordt gespeeld heeft dat geen invloed op het aantal speeltafels. In casino’s is dus altijd hetzelfde aantal tafels beschikbaar, elk met zijn eigen inzetten en dealers. Een kenmerk van een pokertoernooi is, dat het aantal spelers steeds kleiner wordt. Dat komt doordat er tijdens het toernooi spelers afvallen. Om te voorkomen dat er te weinig spelers aan de pokertafels komen te zitten, worden gedurende het toernooi steeds tafels weggehaald. De spelers doen dan een soort stoelendans en nemen plaats aan een andere tafel. Uiteindelijk blijft er maar één tafel over, waar de beste spelers uitmaken wie het toernooi wint.

 

Short Stack

Als je tijdens het spelen van No-Limit Texas Hold’em te weinig fiches hebt, is dat bij cashgames geen enkel probleem. Het is gemakkelijk om in het casino extra fiches te kopen. Bij een pokertoernooi kan dat niet. Je krijgt aan het begin van het toernooi een aantal fiches en daarmee moet je het doen. Als het niet lukt om voldoende fiches te winnen heb je op een gegeven moment niet voldoende fiches meer over om je strategie te volgen. Dat heet een short stack. Als dat gebeurt moet je door een andere strategie te gebruiken proberen het aantal fiches omhoog te krijgen. Als dat niet lukt vlieg je uit het toernooi.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een Sit & Go?

Een Sit & Go is een klein pokertoernooi, dat meestal aan één pokertafel wordt gespeeld. Bij zo’n toernooi is er sprake van een vast aantal spelers. Het toernooi gaat pas van start als zich voldoende spelers hebben aangemeld. Dat is anders dan bij een regulier pokertoernooi, want dat begint op een vooraf afgesproken datum en tijd.

 

Wat is de beste starthand?

Bij No-Limit Texas Hold’em kun je geen betere starthand wensen dan twee azen. Daarmee heb je de meeste kans om de hand te winnen. Een andere goede starthand is twee koningen.

 

Wat is de slechtste starthand?

Wie als starthand bij No-Limit Texas Hold’em een twee en een zeven heeft van verschillende soorten heeft weinig mogelijkheden. Met deze kaarten zijn er bijna geen mogelijkheden om een goede combinatie te maken.

 

Zijn er wettelijke beperkingen tegen het spelen van poker?

Er is geen enkele wettelijke beperking die het spelen van No-Limit Texas Hold’em verbiedt. Als je voor geld wilt spelen kan dat in Nederland echter alleen bij gecertificeerde casino’s. Ook het spelen van No-Limit Texas Hold’em in een online casino is niet toegestaan. In 2021 verandert dat, want dan wordt de online gokmarkt opengesteld voor online casino’s. Je mag dan legaal gokken voor geld bij casino’s met een Nederlandse vergunning.

 

Wat is het grootste pokertoernooi ter wereld?

In Las Vegas wordt elk jaar het grootste pokertoernooi van de wereld gehouden. Daar doen duizenden spelers aan mee. Het entreegeld is $ 10.000. Wie het toernooi wint mag zich de officieuze wereldkampioen poker noemen. De winnaar gaat met vele miljoenen dollars naar huis.

 

Hoe kun je en professionele pokerspeler worden?

Een professionele pokerspeler wint voldoende om daarvan te kunnen leven. Het is echter heel moeilijk om zo’n goede pokerspeler te worden. Dat heeft vooral te maken met persoonlijke kenmerken. Een goede pokerspeler is een wiskundig genie en in staat om strategieën op de juiste manier te gebruiken. Emotioneel moet een pokerspeler ook erg sterk zijn. In tijden van tegenslag moet hij of zij in staat zijn om die op te vangen, zodat hij bij een volgend toernooi weer volledig gemotiveerd zijn mannetje of vrouwtje staat.

Top 3 live casino’s

Hieronder vind je de top 3 van online live casino’s waar je ook als Nederlandse speler gewoon kunt spelen..

Online CasinoReviewsBonusVisit
Casino777

Casino777

€ 250,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER

LiveScoreBet

€250,- FREE BETS

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
logo Kansino Batavia

Kansino (Batavia)

Bonusinfo volgt

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
ComeOn Casino

ComeOn Casino

tot €100,- + 100 gratis spins!


Review

SPEEL HIER
Jacks Casino

Jack's Casino

€ 100,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER
Circus Casino

Circus Casino

€ 250,- bonus

Nederlandse casino licentie

Review

SPEEL HIER
TOTO

TOTO

50 gratis spins

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
TOTO

TOTO

50 gratis spins

Uitbetaling in 15 min.

Review

SPEEL HIER
logo Bet365

Bet365 Casino

Check hier jouw deal!SPEEL HIER
logo Betcity

Betcity Casino

100% bonus tot €200,-

Review

SPEEL HIER